Ansökan om bostad

ansökan om seniorbostad
Trädgården i Vasastan

För att ansöka om bostad måste du ha fyllt 65 år och sedan minst fem år ha varit mantalsskriven och bosatt i Stockholms stad.
Detta ska styrkas av insänt personbevis från Skatteverket.

Din ekonomiska situation är sådan att du inte kan skaffa en bostad med egna medel. Ansökan utan ifyllda uppgifter om din ekonomiska situation är därför inte komplett och kan inte registreras.
Av ansökan ska också framgå ditt behov av bostad inom stiftelsen.

När vi får din ansökan registreras den i vårt dataregister över bostadssökande. Registret hanteras enbart av behörig personal.


OBS. Ej möjligt att ansöka om bostad för tillfället

Den nya dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft i EU/EES den 25 maj   i år. Den ställer nya krav vid registrering och behandling av  personuppgifter. Det innebär bland annat att vi kommer att ändra  nuvarande ansökan. Under pågående registergenomgång kommer stiftelsen:

 •  Inte ta emot några ändringar för redan registrerade ansökningar
 •  Inte ta emot nya bostadsansökningar förrän det nya formuläret är  utlagt på hemsidan i slutet av juni

Vi räknar med att ha administrationen igång från och med den 1 juli.

 

Ansökan steg för steg

 1. Öppna blanketten genom att klicka på länken. (OBS. Formuläret fungerar bara i Google Chrome alternativt Adobe Reader.)
 2. Fyll i alla uppgifter.
 3. Skriv ut den ifyllda blanketten. Kontrollera dina uppgifter.
 4. Underteckna blanketten.
 5. Skicka in blanketten och personbevis till Stiftelsen Isaak Hirschs Minne.
 6. Är din ansökan korrekt registreras och placeras du i stiftelsens bostadskö.
 7. Du får en bekräftelse på att stiftelsen tagit emot din anmälan.
 8. Ett år efter att ansökan inkommit förnyar du den genom att kontrollera och eventuellt uppdatera samt återsända den blankett som stiftelsen skickat till dig.
 9. När du står i tur att få en lägenhet kommer vi att kontakta dig.

Du skickar din ifyllda och undertecknade ansökan till:
Stiftelsen Isaak Hirschs Minne,
Igeldammsgatan 4A,
112 49 STOCKHOLM