20230831_104547

Synanpassning i Minigymmet

Arbetsterapeut Laila tillsammans med Rolf i Stiftelsens gym. Rolf har mycket nedsatt syn och får hjälp att hantera motionscykeln och gåbandet. Laila anpassar displayen så att Rolf lättare hittar de olika inställningarna. Nu får Rolf träna på anpassningarna och sedan följer Laila upp hur det har gått längre fram i höst.