20 oktober 2017, aktuellt, debatt

Stängs äldre ute i det nya digitala samhället?

Man hör ofta att de hinder och utmaningar som äldre upplever med den nya digitala kommunikationstekniken –  surfplattor, smartphones och dator – är ett övergående problem. Underförstått, när 40-talisterna blir gamla så har vi inte längre äldre som är ovana vid den nya tekniken.

Fast är det sant?

Nog kommer vi att ha fler äldre som har större vana att hantera digital teknik i framtiden.

Men det man tenderar att glömma bort är att äldre åldras och successivt förlorar i resurser. Man hör och ser sämre. Man får sjukdomar. Man kanske lider av motorisk dyspraxi, dvs svårigheter att kontrollera eller synkronisera muskelrörelser.

Avancerad teknik

Och detta gör det svårare att använda digital teknik. Lägg sedan till all den kunskap som krävs för att hantera dagens avancerade tekniska redskap, en teknik som dessutom hela tiden får nya funktioner. Sammantaget kan detta leda till att en hel del av såväl dagens som morgondagens äldre hamnar utanför samhället.

Flera forskare har redan pekat på detta i olika rapporter.

I forskningsprojektet ”Ung teknik, äldres vardag” studerades äldres (65-85 år) användning av datorer och datorplattor etc.

Projektet visar att 20 procent av de äldre helt saknar apparater som gör internetanvändning möjlig.

Forskarna tar upp hur resurserna minskar.

Krympande resurser

Inkomsterna tenderar att krympa, de sociala nätverken krymper. Också inlärningsförmågan minskar. Dagens digitala apparater är betydligt mer komplicerade att använda än vad radion och teven var.

En surfplatta måste dessutom ständigt uppdateras tills den är uttjänt efter fem-sex år.

Forskarna bakom rapporten anser att de som pushar för snabb digitalisering är dåliga på att analysera användarna och inkludera alla grupper av människor i de tekniska förändringar och planer som tas fram.

De anser också myndighetskontakter också framgent enkelt måste kunna skötas per telefon, brev eller genom besök.

Vad tycker du?


Tillbaka till Bloggen