9 oktober 2020, aktuellt, artiklar

Det positiva åldrandet

positiv åldrande
Modern forskning visar att hjärnan är mer anpassningsbar än man tidigare trott. Vi fortsätter att utvecklas under hela livet och det finns anledning framhålla det positiva åldrandet, menar Gene D Cohen. 

I västvärlden och inte minst i Sverige råder ett på många sätt negativa synsätt på åldrande. I detta pandemins år kan de därför vara passande att åter framhålla geriatrikern Gene D. Cohens ”Den mogna människan” som utifrån modern forskning vill skapa en positivare syn på åldrande än den som råder i väst.

Under året har, i pandemins spår, synen på äldre i Sverige än en gång lyfts fram och diskuterats. World Values Surveys undersökning visar att Sverige hamnar långt ner bland världens länder när det gäller synen på äldres status och sociala position.

Resultatet är uppseendeväckande, men inte överraskande i landet som hyllar ungdom, modernitet och självständighet och där alla hela tiden bär på märket av sitt personnummer i offentligheten.

På stiftelsen är uppfattning att alla människor bär på stora resurser genom hela livet. Samtidigt kan förstås praktiska förmågor påverkas av ålder.

Åldrandets fyra faser

Äldreforskning har under lång tid fokuserat på sjukdomar och patologi. Gene D. Cohen vill istället framhålla det han kallar ”det positiva åldrandet” – ett sannare och mer motiverande paradigm utan att för den skull bortse från de utmaningar och förluster som åldrande också innebär.

Han delar upp åldrandet i flera faser. Enligt Gene D. Cohen präglas tiden efter pensioneringen av en frigörelsefas. Många känner en lust att göra nya saker och frigöra sig från tidigare hämningar eller begränsningar.

Agneta Winkler i keramikverkstaden tillsammans med Birgitta Lord, tv.

s
Det tycker hyresgästen Agneta Winkler stämmer med henne.

– Ja, man niger inte för doktorn längre, skrattar hon. Vid tiden för pensioneringen kände jag en stor frihet att göra det jag ville, jag blev modigare, gav mig in i saker. Bland annat började jag spela cittra och har sedan musicerat i olika sammanhang tillsammans med min man. Jag var också aktiv i både SPF och Röda korset under flera år och hade spännande volontärsjobb.

Även tiden före pensioneringen var en bra tid, säger hon. Hon jobbade som lärare och senare rektor för en grundskola. Hennes engagemang i Svenska kyrkan ledde till nya uppdrag inom skolvärlden som krishanterare. Vid 63 gick uppdraget ut och hon i pension.

Summeringsfasen

Efter frigörelsefasen kommer summeringsfasen, enligt Cohen. Det är en tid då man ägnar sig åt rekapitulering och tillbakablickande. Ofta resulterar den här självbiografiska summeringsprocessen i en önskan om att ge något tillbaka till familj, vänner och samhälle. Volontärverksamhet och filantropi är mera vanligt i denna åldersfas som infinner sig mellan 70 och 80.

– Just nu sysslar jag verkligen med tillbakablickande eftersom ett av mina barnbarn har efterfrågat ett slags ”Här har du ditt liv”. Det vill säga jag sammanställer vad jag gjort, berättelser och bilder från mitt i nån sorts kronologi, berättar Agneta Winkler.

Hon är dessutom fortfarande engagerad i Svenska kyrkan, och med sin volontärbakgrund överensstämmer Agneta ganska bra med Gene D. Cohens beskrivning.

Vid 75 fick hon problem med hjärtat och då började orken till viss del tryta. Hon håller med om att åldrandet kan vara just så positivt som Gene D. Cohen – och Bodil Jönsson i bokens förord, framhåller att det kan vara. Förutsättningen är så klart att man är någorlunda frisk.

Hjärnan mer flexibel än man trott

Vår personlighet, vår kreativitet och vårt psykologiska ”jag” fortsätter att utvecklas under hela livet, slås det fast. Undersökningar visar också att vår hjärna är långt mer flexibel och anpassningsbar än man tidigare har trott.

Cohen menar att när människor blir medvetna om de här faserna i livets senare skede och förstår de bakomliggande mekanismerna, så blir de otroligt motiverade och fyllda av energi. När man slipper onödigt negativa bilder av åldrandet får man ofta ny energi, en ny riktning och en ny mening i livet.

Det är något vi alla kan behöva i tider som dessa.

Läs ett utdrag ur boken här

 

 

 

 

 


Tillbaka till Bloggen