22 december 2021, aktuellt, artiklar

Det skvallras – och det är högst mänskligt

skvaller
Det skvallras på gårdarna och i husen. Inte så konstigt, mycket av mänsklig kommunikation består av skvaller. Huruvida Bibbi Göransson och Inga Linné skvallrar på bilden är dock högst oklart.

Skvaller – löst spekulativt tisseltassel eller viktig kommunikation som knyter oss samman? Åsikterna går isär, men det råder inget tvivel om att skvaller har varit viktigt i människans utveckling. 

Vi framhåller gärna det viktiga mötet mellan människor inom stiftelsen. Vi träffas, frågar kanske hur det är, kommenterar vädret. Kanske utbyter vi också lite skvaller. 

Va!? Skvaller, nej inte jag inte, kanske någon tänker. 

Faktum är att skvaller är mycket vanligare än vad många vanligtvis tänker sig. Så mycket som två tredjedelar av all konversation består av skvaller, enligt Nicholas Emler, professor i socialpsykologi vid universitetet i Surrey.

Kanske beror uppfattningen man har när det gäller skvaller på hur man definierar det. Om det handlar om att byta information när det gäller människor i vår närhet eller rör sig om löst spekulativt prat bakom ryggen.

En skev bild

Monica Wennström är tydlig med att hon inte tycker om skvaller.

– Skvaller innebär ofta att man pratar om en person som man inte vet så mycket om. Sedan lägger man till saker och skvallret växer och sprids. Det blir en skev och kanske lite negativ bild av en person. När skvaller kommer på tal brukar jag säga att jag inte kan uttala mig, säger hon. 

skvaller

Monica Wennström tycker inte om skvaller

Monica ser skvaller som något negativt, vilket det också har betraktats som historiskt.

Under lång tid har det varit tabu att skvallra. I Bibeln förbjuds skvaller. Genom att skvallra så dömer vi andra, och det är Guds uppgift att döma – inte människans:

”Undvik allt onödigt prat. Säg bara sådant som är gott och till hjälp för dem som ni samtalar med, och som kan bli dem till välsignelse.” (Efesierbrevet 4:29.)

Skvaller i hieroglyfter

Trots bibliska påbud så fortsätter vi att skvallra, det tycks vara en allmänmänsklig aktivitet som har funnits i alla tider. Till och med de forntida egyptierna skvallrade, visar hieroglyfer.

”Under lång tid har det varit tabu att skvallra. I Bibeln förbjuds skvaller.”

Men vad är egentligen skvaller? Viveka Adelswärd, professor i samtalsforskning, menar att skvaller alltid omfattar minst tre personer: två som skvallrar, och den det skvallras om. 

Ofta handlar skvallret om privata angelägenheter. Att skvaller uppfattas negativt beror bland annat på att de som blir utsatta kan drabbas av negativa sociala konsekvenser. 

– Det finns ju till exempel skvaller som vetter mot förtal. Ofta uppstår detta för att den som skvallrar själv ska framstå i bättre dager. Det är viktigt att lyfta fram att det kan vara skadligt med skvaller, säger Viveka Adelswärd. Robin Dunbar, professor i evolutionspsykologi vid Oxforduniversitetet, drar parallellen mellan skvaller och apors lössplockande i varandras pälsar. Syftet med plockandet är att avlägsna löss – och att stärka banden individer emellan. 

Skvaller mer effektivt

Tidiga människor ägnade sig åt liknande aktiviteter för att skapa sammanhållning men det går bara till en viss gräns. När grupperna sedan blev riktigt stora och blev till samhällen så krävdes något annat som var mer effektivt för att skapa sammanhållning – skvallret. 

Skvaller är helt enkelt en del i mänsklig kommunikation och har så varit under mycket lång tid.

Agnes Szabo tror att skvaller existerar i hela samhället och att det finns både snällt och elakt skvaller.

– Vardagsskvaller som till exempel handlar om att någon har fått sitt första barbarnsbarn är ju harmlöst. Men när det finns en avsikt att liksom i hemlighet baktala eller kritisera någon som kanske beter sig annorlunda – det tycker jag inte om, säger hon. 

Hon menar att vissa skvallrar i stället för att prata direkt med den person det berör. Skvallret blir till ett rykte som sprids, i värsta fall ett dåligt sådant.

skvaller
Det finns både snällt och elakt skvaller, menar Agnes Szabo.

Eller som Jan Wennström säger:

– En fjäder blir till en fågel. Man får reda på något och lägger till saker. Det blir en berättelse som formas och sprids utifrån vad man tycker om den personen.

Kommunicera direkt

Göran Holmström tror att skvaller finns överallt där människor bor. Han upplever inte att det är mer förekommande här inom stiftelsen än på andra ställen. 

Problemet med skvaller som han ser det är när negativa eller spekulativa uppfattningar växer oproportionerligt.

– När det tisslas och tasslas om saker som inte fungerar eller varför vissa agerar si eller så. Om man har invändningar så kan man ju vända sig till personen i fråga eller till kansliet och påpeka saken, menar han. 

Skvallret fyller hur som helst en viktig social och kommunikativ funktion, faktiskt oavsett om uppsåtet är ont eller gott. För det mesta är det inte ont, visar Robin Dunbars forskning, det negativa skvallret utgör bara en liten del av det totala skvallret.

Källor: Språktidningen/Jonas Fischer, DN, Wikipedia, etc.


Tillbaka till Bloggen