19 februari 2020, aktuellt, föreläsning, händelse

”En pionjär för kvinnornas intellektuella frigörelse”

Sophia Elisabet Brenner var inte bara landets första skönlitterära författare utan också Sveriges första feminist.

Det berättade Stockholmsguiden Karin Heinig när hon besökte stiftelsen nyligen i en föreläsning om starka och självständiga kvinnor på 1600- och 1700-talet.

 Många hyresgäster lockades av att få veta mer om en rad starka kvinnor på 1600- och 1700-talet. En tid då kvinnor förväntades vara lydiga, gifta sig med den man som familjen valde och föda många barn.

– Bra med fokus på starka kvinnor och inte bara vad männen ställde till med, säger Anita Borgström på frågan vad det är som lockar.

starka kvinnor

Anita Borgström, Karin Bryne och Birgitta Lord har roligt tillsammans på föreläsningen om starka kvinnor på sexton- och sjuttonhundratalet.

Bäst utbildade kvinnan

Karin Heinig berättade bland annat om Beata Rosenhane anses vara en av de bäst utbildade kvinnorna i 1600-talets Sverige vid sidan av drottning Kristina. Hennes far Schering Rosenhane ville ge Beata samma utbildning som bröderna, något som var unikt i Sverige men samtidigt modernt i Frankrike.

Hennes bildning och självständighet gjorde henne skeptisk till många av dåtidens män. Hon trodde inte att de var kapabla till verklig varaktig kärlek, och kärlek ansåg hon borde vara grunden för äktenskap.

En av hennes bröder ogillade hennes sätt att tänka. Han drog slutsatsen att hennes självständighet hade orsakats av hennes bildning. Därför fattade han beslutet att inte ge sin egen dotter någon bildning utan uppfostra henne till en person ”utan egen vilja”.

 Till kvinnors rättmätiga försvar

Sophia Elisabet Brenner, landets första feminist, gav år 1693 ut ”Det Qwinliga Könetz rätmätige Förswar”. Hon ansåg att könen egentligen var lika utom till kroppen. Hon skrev också dikter och kallades den andre ”Sapfo” (kvinnlig grekisk diktare på 600-talet f. kr.)

Andra kvinnor som Karin Heinig berättade om var Christina Piper, som främst är känd för sin verksamhet som godsägare och byggherre. Hon betraktas som den skånska byggnadshistoriens viktigaste byggare.

Men hon var också företagsledare. 1725 köpte hon ett krisdrabbat alunverk i Andrarum, som under hennes ledning utvecklades till Skånes största företag med som mest 900 anställda. Kring industrin byggde Christina Piper upp ett brukssamhälle med egen skola, sjukstuga och ålderdomshem samt en arrestlokal. Hon lät till och med prägla mynt och de anställda fick sina löner utbetalda i denna valuta, som bara gick att använda i brukets egna krogar och butiker.

Karin Heinig berättar om Riddarholmen och starka kvinnor

En jämställdhetsfråga

Karin Heinig utgick i sin föreläsning från Riddarholmen i Stockholm där flera av kvinnorna bodde eller hade koppling till. Till exempel Schering Rosenhanes palats där Beate Rosenhane växte upp. Idag rymmer palatset Svea hovrätt.

– Jag tycker att det är en jämställdhetsfråga att berätta om alla dessa helt fantastiska kvinnor, säger Karin Heinig. Det är ju också så spännande historia.

Andra kvinnor som nämndes var: Charlotta De la Gardie, Aurora Königsmarck, Ulrika Eleonora d y med flera.


Tillbaka till Bloggen