29 juni 2020, aktuellt, artiklar

”Existentiella frågor ställs på sin spets”

existensiella frågor

”Smittan slår oförutsägbart.”, säger Richard Skröder som är styrelseledamot i Stiftelsen Isaak Hirschs Minne och överläkare vid den palliativa enheten på Stockholms Sjukhem. 

Stiftelsen har under våren kunnat samråda med styrelseledamoten  och överläkaren Richard Skröder i olika frågor som har aktualiserats av pandemin. Hans omsorg om både hyresgäster och anställda gör att vi gärna vill höra om hans erfarenheter och tankar i stort kring coronapandemin.

Hur tycker du att en äldre människa ska tänka under denna pandemi?

– En sak som pandemin har fört med sig är att de existentiella frågorna ställs på sin spets. Den här smittan slår ju så oförutsägbart. Det finns de som inte tillhör någon riskgrupp som har avlidit och det finns de som tydligt tillhör en riskgrupp som har överlevt. Men även om man har överlevt så kan rehabiliteringstiden bli lång och tuff. Man kanske aldrig blir som man var innan. I ett sådan här läge behöver nog alla men kanske särskilt äldre ta ställning till hur man ser på sitt liv.

Varje individ måste ställa sig frågan vad som är viktigt för just mig?

– För en person kan det vara livsavgörande att träffa ett nyfött barnbarnsbarn, även om besöket ökar risken för smitta. Det är ytterst ens personliga livssituation som avgör, både vad gäller fysisk hälsa och psyke. Alla människor vill inte bli räddade till varje pris. Det finns de som säger: ”jag vill inte åka till sjukhus hur sjuk jag än blir, då väljer jag hellre att dö”. Jag tycker att det är viktigt att man diskuterar de här frågorna med sina närstående och sin läkare, så att man har en plan.

existensiella frågor
Det är viktigt särskilt för äldre att diskutera existensiella frågor med närstående och sin läkare, menar Richard Skröder.

Hur ser du på riktlinjer och bestämmelser för de äldre?

– Även om vi som individer ställs inför viktiga existentiella frågor så är vi ju samtidigt en del av en gemenskap. Det vi gör påverkar andra och det kan vara svårt att överblicka konsekvenserna. Ibland kan det vara bättre med ett tydligt ja eller nej, från samhället eller från en verksamhet, som Stiftelsen Isaak Hirsch Minne. Då slipper man göra olika etiska överväganden.

Dina egna tankar och reflektioner kring pandemin?

– Jag trodde att corona skulle vara lika förutsägbar som en vanlig influensa men så är det ju inte. Här är det friska som dör och tidigare väldigt sjuka som överlever. Och när man kontrollerar en familj där alla har haft samma symtom, så kan tre av fem ha antikroppar som visar på genomgången infektion. Och två har det inte. Det finns fortfarande väldigt mycket oklarheter kring covid 19.

Hur påverkas du som läkare?

– Jag känner mig personligen psykiskt påverkad av det som pågår och av ovissheten – hur ska det bli framöver? Ingen vet riktigt. Samtidigt är den ständiga rapporteringen kring corona utmattande. Personligen begränsar jag min nyhetskonsumtion, och försöker vara ute i det friska, lyssna på fåglarna, titta på humlorna, njuta av den underbara våren. För att hämta kraft och stärka livskänslan.

Vad vill du säga till våra hyresgäster?

– Gå ut och sätt er på gården, men håll avståndet. Gör er synliga för varandra, ring på, fråga om ni kan göra ärenden… vi måste försöka hitta tillbaka till det som är samhället, till gemenskapen mitt i den här isoleringen.


Tillbaka till Bloggen