31 augusti 2020, aktuellt, artiklar

Handen – ett biomekaniskt under

I de tider som råder rekommenderas vi att inte skaka hand. Samtidigt vet vi att beröring och att hålla någons hand kan motverka stress. Våra händer är oerhört viktiga för oss, både funktionellt och emotionellt.

Händerna har spelat en stor roll för människans utveckling som art. Det säger Göran Lundborg, professor emeritus och en av landets främsta experter på handkirurgi.

– Flera av våra tidiga förfäder hade för miljoner år sedan välutvecklade händer – deras hjärnor däremot var mycket små. Allt fler forskare tror nu att handen drev på hjärnans tillväxt och gjorde den mer komplicerad och användbar, säger han.

Handen nödvändig för språk och kultur

Författaren och neurologen Frank Wilson hävdar att handens och fingrarnas förmåga till rörelse är en förutsättning för all högre teknologi. Handen är ett biomekaniskt under som har utvecklat hjärnan, språket och ja, hela den mänskliga kulturen.

Vi arbetar och skapar, samlar kunskap och kommunicerar med händerna. De är en del av vår personlighet och viktiga redskap för att uttrycka känslor. Vetenskapliga försök visar att ”hålla handen” minskar aktiviteten i de delar i hjärnan som reglerar smärt-
signaler.

I vår digitala tidsålder använder vi händerna allt mindre. Vad får det för konsekvenser för inlärning, minne och stress? Svårt att säga kanske. Men det råder hur som helst inga tvivel på att det är bra att använda händerna på olika sätt. Till exempel genom handarbete, matlagning eller att måla. Man tror till och med att handarbete är en av de saker som kan minska risken för demens och Alzheimer.

Laila Runér, stiftelsens arbetsterapeut, betonar vikten av handträning för äldre.

Hon säger att det är bra för finmotoriken och ledrörligheten och har betydelse för att stimulera hjärnan till exempel vid stroke.

– Kontinuerlig handträning kan reaktivera hjärnans skadade områden och påskynda rehabiliteringen, säger hon.

Källa: modernpsykologi.se 2017/04/19

 


Tillbaka till Bloggen