27 januari 2020, aktuellt, artiklar

Hur äldrevänligt är stöket på Kungsholmen?

äldrevänligtSå här är det enligt arkitektbyrån och JM tänkt att se ut vid Sankt Göransparken. Fint när det blir klart men… Foto: Utopia arkitektbyrå

Uppgrävd gata, grävskopor och borttagen återvinningsstation. Det är bökigt vid stiftelsen på Igeldammsgatan när fjärrvärme ska flyttas och hus ska byggas. Vilken hänsyn tas till stiftelsens äldre när staden förändras? Vad tycker hyresgästerna?

På Igeldammsgatan mittemot stiftelsens fastighet bullrar grävskoporna. Gatan har grävts upp och stora högar med sten och jord syns där det tidigare var en lekplats för barn. Här ska läggas rör för fjärrvärme och sedan så ska det byggas två nya sexvåningshus på platsen. Byggherre är JM. äldrevänligt

äldrevänligt
… idag är det lite bökigt. Och värre lär det bli. Mayli Allert är ändå positiv. ”Spännande”, menar hon.

Långt till återvinningen

I samma veva har återvinningsstationen som låg där flyttats till Karlbergs strand vilket har fått till följd att stiftelsens äldre hyresgäster nu får gå långt när de ska bli av med gamla tidningar och flaskor. Dessutom kommer Igeldammsgatan att bli enkelriktad från Karlbergs strand och upp när staden anlägger en cykelbana, något som försvårar transporter till fastigheten.

Det här låter kanske inte så kul för stiftelsens hyresgäster. Krångel, buller och bök i flera års tid. Men det flera hyresgäster just nu ändå främst ser som problematiskt är att återvinningsstationen är borta.

– Det är bedrövligt, säger Karin Bryne. Nu måste man gå ända ner till slutet av Igeldammsgatan, och när man kommer ner så vet man inte hur det ser ut, det kanske är fullt. Då måste man kånka med sig allt hem igen. Vi skulle behöva en station som ligger närmare.

Äldrevänlig stad

Vi har tidigare i HirschNytt och här på webbsidan berättat att ska Stockholm bli en äldrevänlig stad. Det innebär bland annat att hänsyn till stadens äldre ska tas inför olika beslut. Hur tänkte staden inför de förändringar som nu har skett och ska ske, kan man kanske undra. Vi ställer frågan till stadens äldreombudsman, Linda Vikman.

– Det som händer hos er är en fråga som berör flera olika förvaltningar och jag vet inte riktigt hur respektive förvaltning har tänkt när det gäller hänsyn till era äldre hyresgäster, säger hon.

Beställare av den nulägesanalys som Äldrecentrum har fått i uppdrag att genomföra under 2019 är Stadsledningskontoret, men Linda Vikman är den person som arbetar mest med projektet just nu.
Underlaget för analysen, och följande rapport, utgörs av enkäter och dialog med stadens äldre, främst via pensionärsråden. Linda Vikman har just fått rapporten som kommer att offentliggöras inom kort.

Stockholm ligger efter

Än så länge har arbetet mot en äldrevänlig stad inte kommit så långt – om man jämför med flera andra städer i världen som Portland i USA och Quebec i Kanada. Även Uppsala ligger långt före Stockholm. Men arbetet pågår för fullt.

– Nu har vi samlat synpunkter från stadens äldre och genomfört baslinjemätningen för att ta reda på hur äldrevänlig staden är i dagsläget utifrån sex fokusområden. Tanken är att baslinjemätningen ska visa vilka områden som stadens äldre prioriterar. Det är utgångspunkten för handlingsplanen som är nästa steg, säger Linda Vikman.

äldrevänligt. Stadens äldreombudsman Linda Vikman
Stadens äldreombudsman, Linda Vikman.  Foto: Sthlms stad

Men innan det blir verklig ”action” med förslag på åtgärder så behöver organisationen sättas. I en eventuell kommunal styrgrupp räcker det inte med personer verksamma inom kommunen, tror hon.

– Arbetet med en äldrevänlig stad rör hela staden, inte enbart kommunala frågor och ansvarsområden.

Inom staden ska alla nämnder och bolagsstyrelser arbeta för att säkerställa att Stockholm är en äldrevänlig stad i enlighet med WHO:s modell, ”där äldre kan leva ett tryggt och självständigt liv med hög livskvalitet och god hälsa.” Det finns klubbat i budgeten som är kommunens viktigaste styrdokument.

Fler synpunkter från äldre

Linda Vikman uppmanar alla äldre i stan att höra av sig med synpunkter både om saker som är direkt dåliga i stadsmiljön och även berätta vad man har för behov för att staden ska bli mer äldrevänlig.
Ett tips är att ladda ner Stockholms stads app ”Tyck till” för att ge synpunkter direkt i sin mobiltelefon. Man kan också ringa till exempelvis Trafik Stockholm och lämna synpunkter om stadsmiljön.

Vad säger då hyresgästerna på Igeldammsgatan om det förestående byggprojektet? Mayli Allert är överraskande positivt inställd till det hela.

– Jag tycker att det ska bli ganska trevligt, det kanske blir en restaurang och en affär på det nya torget där borta. Nu är det ju bara a-lagare som vistas på platsen. Visst det är det lite läskigt med sprängningar och så. Men det får man ta. Alla vill bo i Stockholm ’men bygg inte där jag bor’, så verkar många tänka. Jag tycker att det ska bli spännande att se hur det blir, säger hon.

äldrevänligtTråkigt att det blir färre grönområden, tycker Karin Bryne, och hon gruvar sig för sprängningarna. Men att det byggs tycker hon är helt ok ändå.

Synd att träden försvinner

Karin Bryne tycker att det är synd att grönområdena försvinner i stan.

– Dom bygger ju bort träden, det blir väldigt lite träd kvar, det är det tråkigaste, säger hon.

Hon har samma accepterande inställning som Mayli när det gäller det kommande byggprojektet.

– Vi bor i stan. Vill man bo centralt så är det så här. Det är trots allt övergående, säger hon. Fast jag gruvar mig för sprängningarna, det gör jag.

Stiftelsen vill naturligtvis skydda sina fastigheter och kommer att ställa tydliga krav på JM för att säkerställa att arbetet inte på något sätt skadar fastigheterna.

Vi följer upp stadens arbete för en äldrevänligt stad efter att rapporten offentliggjorts.


Tillbaka till Bloggen