18 september 2020, aktuellt

Det delade ansvaret under pandemin

Elisabeth Schönbeck och Anita Åsberg Andersson har förståelse för att aktiviteter har ställts in med tanke på riskgrupper inom stiftelsen. 

Stiftelsen har varit återhållsam när det gäller att ordna egna aktiviteter under pandemin med tanke på att många hyresgäster tillhör riskgruppen 70+. Samtidigt har hyresgäster fortsatt att träffats under sommaren. Hur ser ansvaret ut för att det sker på bästa sätt?

 

Under våren och sommaren har stiftelsen valt ställa in större gruppaktiviteter. Några aktiviteter som handträning och Qi Gong har kunnat fortsätta i mindre grupper. Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring avstånd med mera har gällt.

Samtidigt har hyresgäster träffats i grupper på eget initiativ, till exempel för att spela boule eller grilla.

På särskilda boenden för äldre har det rått tydliga restriktioner när det gäller umgänge med andra ända sedan tidigt i våras.

Det är viktigt att betona att stiftelsen inte är ett boende för äldre utan en fastighetsägare som hyr ut lägenheter. Här bor huvudsakligen äldre människor som tillhör riskgruppen 70+ viket lyfter frågan om ansvar när det gäller smittrisken.

Vad säger hyresgästerna om ansvarsfrågan?

Lotta Rabenius är på väg till Apoteket i septembersolen.

– Jag tror inte att stiftelsen kan skydda oss så mycket mer än de gör. Stiftelsens har informerat om att ta hänsyn, hålla avstånd och tvätta händerna med mera. Sedan är det upp till var och en. Jag kan inte se det på annat sätt, säger hon.

”Stiftelsen har informerat om riskerna på ett tydligt
sätt”, säger Lotta Rabenius. 

x

Anita Åsberg Andersson är nyinflyttad på stiftelsen och betonar vikten av att kunna träffas. När hon blir uppringd sitter hon och några andra hyresgäster på det klassiska caféet Lyran i Bredäng.

– Vi sitter här och fikar, en bit från varandra. Jättetrevligt. Det är viktigt att kunna göra saker tillsammans med andra.

På frågan hur långt stiftelsens ansvar ska sträcka sig svarar hon att hon inte vet. Men hon betonar det personliga ansvaret.

– Om man träffas måste det vara upp till var och en att skydda både sig själv och andra. Vi är väldigt noga med att hålla avstånd när vi ses, säger Anita.

Mindre grupper

Stiftelsen har lokaler som hyresgäster kan boka, både för privata tillställningar och för att ses i grupp. Eftersom Folkhälsomyndighetens rekommendation är att bara träffas i mindre grupper så gäller det också hos stiftelsen. Men hur ser man till att detta följs?

– Det ligger på oss själva, säger Elisabeth Schönbeck. Blir det många så får man sitta vid flera bord eller har aktiviteten i flera rum. Nu i sommar har vi alltid lagt till bord så att man inte ska sitta så nära. Jag tycker att alla har varit väldigt försiktiga och ansvarstagande.

Stiftelsen har informerat och fortsätter att informera hyresgäster om smittrisker och hur man skyddar sig i olika utskick, på anslag och även i berättande form i nyhetsbrevet Hirschnytt. Stiftelsens medarbetare har dessutom haft kontinuerlig dialog med hyresgäster på telefon.

Det är tydligt att stiftelsens hyresgäster är medvetna om vikten av det personliga ansvaret för att minska smittrisken i dessa tider.

– Vi är vuxna människor och vet vad som gäller, säger Elisabeth.

 

 

 


Tillbaka till Bloggen