5 mars 2021, aktuellt, artiklar

Kan man träna sitt luktsinne?

Många äldre förlorar i luktförmåga. Äldre kvinnor förlorar inte lika mycket som äldre män.

Luktsinnet försämras för många när vi blir äldre. Nära hälften av alla män i 80-åldern har luktnedsättning, något som kan leda till att man äter mindre och sämre. Men det går att träna luktförmågan, menar en doftforskare.

Vårt luktsinne är viktigt för oss på många sätt. Det är en källa inte minst till känslomässiga upplevelser: doften av våra barn och barnbarn skapar närhet, en blomma kan väcka romantiska känslor, en tandläkarmottagning en känsla av fasa för vissa.

Vi utvecklar luktsinnet mycket tidigt, redan ett tre veckor gammalt foster har ett luktsinne.

Smaksinnet är nära sammankopplat med luktsinnet; båda sinnena strålar samman i munnens och näsans inre/bakre delar. Det vi upplever som smak uppfattas till största delen av luktsinnet. Därför brukar nedsatt luktsinne även innebära nedsatt smaksinne.

Luktsinnet är mer komplext jämfört med smaken. Luktslemhinnan har ungefär samma storlek som ett frimärke på människor.  (Hundar har för övrigt upp emot tio gånger så många luktreceptorceller per ytenhet på luktslemhinnan, som i sig är drygt ett A4-papper stort…)

Undernäring ett problem

När vi blir äldre försämras luktsinnet för många. Ingrid Ekström, doftforskare vid Aging Research Center på Karolinska Institutet, har forskat kring luktsinnet. Hon menar att nedsatt luktförmåga kan få flera konsekvenser.

— Man kanske inte tycker att mat smakar lika gott som förr och därför äter mindre. Eller äter mat som blivit dålig. Det kan också leda till att man inte märker av brister i den personliga hygienen, vilket i sin tur kan leda till sociala problem, säger hon.

Undernäring bland äldre är ett stort problem. Inom äldrevården lider en av tre av undernäring och det finns enligt Ingrid Ekström ett samband mellan luktförlust och näringsbrist.

Vad som orsakat luktförlusten är dock svårare att veta. Ålder är en faktor men också sådant som sjukdom och läkemedelsbehandling. Vissa mediciner kan påverka luktfunktionen.

— Det kan vara bra att se över medicinering, kanske kan man byta en viss medicin som ger till exempel muntorrhet. Man bör undvika övermedicinering och se till att sköta sin munhygien, lyder Ingrid Ekströms rekommendation.

Träna doftsinnet

Vad kan man då göra för att förstärka upplevelsen av maten? När vi äter gör vi det i ett sammanhang och ett tips kan vara att förstärka upplevelsen kring måltiden via andra sinnen. Till exempel genom att duka fint och se till att maten är färgglad och vacker.

Ingrid Ekström och hennes handledare Jonas Olofsson har skapat metoder för att träna doftsinnet. Till exempel ett spel baserat på det kända Memoryspelet där man i det här fallet ska matcha två likadana lukter med varandra. Ett minnesspel för dofthjärnan alltså. Forskningsresultat visar att det leder till förändringar i hjärnans aktivitet.

Varför inte prova på egen hand? Allt som behövs är ett antal små burkar som sedan fylls med dofter, exempelvis olika tesorter, drycker, kryddor.

 

 

 

 

 


Tillbaka till Bloggen