8 juni 2021, aktuellt, artiklar

Lyssna – och bli en klokare människa

När vi samtalar tänker vi ofta att vi pratar med varandra. Men inget samtal utan att vi också lyssnar. Att verkligen lyssna på varandra är en konst, som alla kan lära sig att bli bättre på, säger Annika Telléus som skrivit boken Konsten att lyssna.

När Annika är ute och föreläser brukar hon dra på sig en mössa och säga: ”Många pratar om varma ögon i kontakten med andra men vi behöver också varma öron.”

– Och när mössan är på så betyder det att jag är här med mina varma öron, jag är öppen och inställd på att lyssna, säger Annika.

Hon berättar att bilden med mössan har fungerat mycket bra i organisationer, där chefer kan säga: ’vet du, jag har inte mössan på nu, jag är för stressad’, eller ’nu har det varit så mycket info så mössan har åkt av, det är bättre att vi fortsätter en annan dag’.

Lyssna med närvaro

Närvaro är en nyckel för att lyssna på ett bra sätt. Att finnas där med sin fulla uppmärksamhet. Inte vara på språng eller vara upptagen med annat samtidigt som man lyssnar.

Många har nog upplevt situationer där den vi pratar med alltför snabbt kommer in på sig själv utan att riktigt lyssna eller ställa nyfikna frågor.

– Många tror att de lyssnar, men i själva verket har de oftast fokus på att själva framstå som kloka och att ha de rätta svaren, säger Annika.

En god lyssnare fokuserar på den som pratar och kan släppa sig själv en smula. Kanske krävs det ett mått av självkännedom för att lyssna på ett bra sätt? Både ja och nej, menar Annika.

– Självkännedom underlättar nog men jag har mött många som säger att de är bra på att lyssna på andra men att de har svårt att lyssna på sig själva, att de glömmer det. De är mer till för andra.

Vad innebär att lyssna på sig själv?

– Det är att inte bara vara i huvudet och resonera utan att också lyssna till vad kroppen säger. Hur det känns. Jag tror att många inte riktigt känner efter, utan fastnar i andras förväntningar eller i sina egna förväntningar om hur saker ska vara och hur livet ska levas.

Att lyssna på sig själv, bli lyssnad på och att lyssna är de tre delar i lyssnandet som Annika utgår ifrån när hon föreläser. Hon har med sitt fokus på lyssnandet en mission. Genom att lyssna blir människor klokare och världen bättre, menar hon.

Våga vara tyst

– Att bli lyssnad på är ju ett sånt fantastiskt budskap till en människa: jag ser och hör dig och du är ok som du är. Om man lyssnar med närvaro och utan att döma så kan tankarna hos den du lyssnar på klarna och personen blir klokare.

Vi blir kloka av att lyssna, och bli lyssnade på. Ibland är det också bra med tystnad. Annika säger att det kan hända väldigt mycket fint i en tystnad.

– Det var någon som sa om sin relation: ”vi känner inte varandra riktigt än, vi har inte varit tysta tillsammans”.


Tillbaka till Bloggen