29 mars 2019, aktuellt, artiklar

Stockholm ska bli en äldrevänlig stad

Stockholms stad vill att äldre ska vara med och tycka till om utvecklingen av staden. Dialogen med stadens äldre invånare är en del i arbetet som ska göra Stockholm till en äldrevänlig stad – en stad för alla.

– Allt fler blir allt äldre. Vi behöver få ett ökat fokus på äldres behov, säger Åsa Hedberg-Rundgren, chef för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

äldrecentrum
Åsa Hedberg-Rundgren

Stiftelsen har nu i uppdrag att genomföra en nulägesanalys och i det arbete ingår dialogen med de äldre.

Äldrecentrum ska genomföra intervjuer med personer i pensionärsråden i de 14 stadsdelarna. En enkät till ett urval av människor 65+ kommer också att skickas ut. De ska vidare hämta information och statistik från olika undersökningar, som Hälsoenkäten.

Vad betyder då en äldrevänlig stad? 

– Det betyder att det ska finnas ett äldreperspektiv i alla beslut, säger Åsa Hedberg-Rundgren. Beslutsfattare ska i sitt arbete redan från start ta hänsyn till sådant som tillgänglighet och trygghet, till exempel i utformning av närmiljöer, och på ett bättre sätt utgå från äldres behov.

Allt fler äldre i Stockholm

Idag är cirka 140 000 personer 65 år eller äldre vilket utgör 15 procent av stadens hela befolkning. Fram till 2040 väntas andelen äldre ha ökat med drygt 90 000 personer, en ökning med 65% jämför med idag.

Eftersom vi blir allt fler äldre blir det allt viktigare att tänka på äldre i stadsplaneringen.

äldrevänlig stad
Eva Wallin och Gerd Johansson vill ha fler och olika boenden för äldre.

”Vet inte var vi ska bo om vi behöver mycket hjälp”

Varken Eva Wallin eller Gerd Johansson känner till att Stockholm ska bli en äldrevänlig stad.  Men de har i alla fall ett tydligt önskemål om vad det bör innehålla.

Vi har det väldigt bra här i Stiftelsen, men man lever ju med tanken och oron att det inte ska räcka, säger Gerd. Att man kommer att behöva mer stöd och hjälp… var ska man då bo? Det finns ju inte boendeplatser för alla.

Tycker ni att politiker lyssnar till och respekterar äldre?

Nej, säger Eva Wallin. Jag tror att politiker tänker att alla oavsett ålder och tillstånd ska bo kvar hemma. På sistone har jag börjar tänka på hur min farmor hade det på ålderdomshemmet men social samvaro och ett eget rum att dra sig tillbaka till. Det verkade ganska skönt det där.

Annat som är viktigt för er som äldre i stan?

Gatorna nu i vinter har ju inte varit så äldrevänliga, knöggligt och isigt. Snöröjningen får gärna bli bättre. Vi behöver också fungerande rulltrappor och hissar i stan. Det händer rätt ofta att de bara står, säger Eva.

Nu vill staden bjuda in äldre till dialog kring stadens utvecklig. Skulle ni vilja vara med?

Nej, jag vet inte vad jag skulle tillföra. Fast det är förstås bra att det vill lyssna till äldre, säger Eva.

Siw Skoglöv kommer gående. Nej, hon har inga särskilda önskemål som skulle kunna göra staden mer äldrevänlig.

Har du andra behov i dag jämfört med för 20-30 år sedan?

Nej, jag gör samma saker som då… och är det något jag undrar över eller behöver så tar reda på det själv, säger hon.

— Men det blir säkert annorlunda när man är ännu äldre, tillägger hon.

Siw Skoglöv har liknande behov idag som förr om åren.


Tillbaka till Bloggen