20 april 2020, aktuellt, artiklar

Styrelsemötet den 24 mars

Anteckningar från styrelsemötet 24 mars

Juristen Caroline Szyber, född 1981, utsågs till ledamot i stiftelsens styrelse efter juristen Tore Ljungkvist.

Förvaltningsrättens dom av den 8 oktober 2019 har överklagats av stiftelsen till Kammarrätten. Den 2 mars 2020 fick stiftelsen besked att Kammarrätten inte beviljar prövningstillstånd och att Förvaltningsrättens dom därför står fast. Styrelsen har beslutat att överklaga Kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (jämför HirschNytt nr 5/2019).

Direktören informerade om Coronapandemins effekter på stiftelsens sociala verksamhet och styrelsen beklagar nödvändiga inskränkningar men noterar att med värmen kommer flera aktiviteter förhoppningsvis kunna flyttas ut i trädgårdarna. Styrelsen noterar att stiftelsen följer branschens och samhällets rekommendationer på lämpligt sätt

Stiftelsens ekonomi påverkas av pandemin

Vice ordf. Carl Hirsch informerade om Coronapandemins påverkan på stiftelsens ekonomi. Börsens utveckling har minskat värdet på stiftelsens värdepappersportfölj med drygt 30 % sedan årsskiftet. Eftersom åtskilliga aktieutdelningar kommer att dras in blir stiftelsens intäkter avsevärt lägre 2020.

Utifrån arbetsutskottets sammanträde den 3 mars konstaterades att den fastställda underhållsplanen för fastigheterna måste ses över och enbart de nödvändigaste fastighetsprojekten kommer att genomföras 2020.


Tillbaka till Bloggen