21 februari 2022, Okategoriserade

Tack Christine för ditt arbete i stiftelsen!

Stiftelsens direktör sedan 19 år, Christine Wallmark, har gått i pension. Här skriver styrelseordförande Olle Wästberg om vad Christine har åstadkommit i direktörsrollen.

Christine Wallmark har just lämnat som direktör för Stiftelsen Isaak Hirschs Minne. Hon hade den rollen i 19 år och hade under flera år innan dess arbetat som ekonomiansvarig. Jag var själv ledamot i styrelsen och sedan ordförande under hela Christines tid.

Christine har imponerat i sin roll som direktör. Med sin ekonomiska kompetens och sitt intresse för människor har hon verkat för att utveckla stiftelsens verksamhet på flera sätt.

Bidragit till ökad tillgänglighet

Till exempel har hon, i dialog med hyresgäster, utvecklat gemenskapen, bland annat genom att inrätta flera lokaler för gemensamma aktiviteter. Hon medverkade till att sjösätta ”Hyresgäster i samverkan”, ett slags nätverk där hyresgäster samlas för att göra saker tillsammans inom olika intresseområden. Hon har även ökat tillgängligheten i befintliga gemensamhetslokaler. 

Christine utgick redan tidigt från det som Axel Hirsch, Isaaks brorson, en gång myntade: att man ska vara en aktiv och levande samhällsmedborgare hela livet. Det har varit viktigt för henne att stiftelsens äldre hyresgäster ska utvecklas och växa, genom dialog och gemenskap, och genom att stödja och hjälpa dem med målsättningen att de ska klara sig själva. Hon har velat tillämpa ett salutogent perspektiv på den sociala verksamheten inom stiftelsen. Detta är idag också centralt i stiftelsens värdegrund. 

Underhåll av fastigheterna

Under hennes tid blev Stiftelsen 100 år (2018). Det firades på många sätt, men dessutom illustrerar det att flera av fastigheterna är minst 100 år gamla. Christine har därför fått lov att ta initiativ till omfattande underhåll och renovering av husen. Hon har överlag sett till att planera och systematisera underhållsarbetet på ett värdefullt sätt. Inför lägenhetsbyten har lägenheterna ofta fått en modernare och förnyad standard.

Jag vill också lyfta fram att stiftelsens trädgårdar har fått högre kvalitet. Inte minst under Coronapandemin var det betydelsefullt. De boende kunde ju inte umgås tätt inomhus, men kunde sitta ute i trädgården tillsammans på rekommenderat avstånd.

Dessutom har Christine sett till att stärka stiftelsens kommunikation bland annat via en ny hemsida, nyhetsbrevet Hirschnytt och att Stiftelsen finns med på Facebook. 

Vi i styrelsen vill tacka Christine Wallmark för hennes många år som direktör för Stiftelsen Isaak Hirschs Minne!

Olle Wästberg
Styrelsemedlem 1984-98, styrelseordförande sedan 2007


Tillbaka till Bloggen