Service & stöd

Expedition

Sarah Lundmark-Mélard

På expeditionen kan du under öppettider träffa vår medarbetare Sarah Lundmark-Mélard. Inför inflyttningen kontaktar du expeditionen för en introduktion i stiftelsens verksamhet och gemensamma lokaler, och för att planera inflyttningen

På expeditionstid vardagar kan du också till exempel:

– lämna felanmälningar/klagomål/synpunkter,
– hyra gästrum vid besök av anhöriga och vänner
– boka lokal för privata fester mm.
– få råd i olika frågor, exempelvis gällande läkarkontakter.

Rådgivning och samtal

Expeditionen är en plats dit du kan vända dig för att fråga om råd, dela en börda och söka en väg ur en svår situation. Vi lyssnar. Kanske kan vi gemensamt finna en lösning ur svårigheten.

Enligt vår erfarenhet klarar många av oss ofta mer än vi tror. Med uppmuntran och stöd kan vi kanske återfå en del av de resurser som vi glömt bort att vi har.

Kanske har du frågor om pågående fastighetsarbeten, om hemtjänst, eller spisvakt? Eller hur du söker bostadsbidrag, rengör fönsterventiler och filter i köksfläkten? Alla frågor och funderingar får du gärna delge oss. Vårt samtal kan bli nytta både för dig och för andra hyresgäster.

Nycklar och kod

Vid inflyttning kvitterar du som hyresgäst två uppsättningar av nycklar. Vid behov av extra nycklar kontakta expeditionen. (Det är inte tillåtet för hyresgästerna att direkt hos låssmed beställa nycklar.)

Passerbrickan öppnar inte bara porten utan många gemensamma utrymmen, exempelvis tvättstugor. Passerbrickan kan kodas efter hyresgästens speciella behov.

Portarna öppnas företrädesvis med passerbricka, men kan även öppnas med en fyrsiffrig kod eller med nyckel. Byte av kod sker med oregelbundna intervaller och om man använder passerbrickan behöver hyresgästen inte bekymra sig vid kodbyten.

Vi uppmanar dig att vara restriktiv med utlämning av koden till personer, som inte bor i fastigheten. Använd gärna vår ”hantverkarkod” som utbyts regelbundet för tillfälliga besök. Aktuell kod får du från expeditionen eller fastighetsskötaren.

Flaggning

Flaggning sker enbart med hjälp av frivilliga medarbetare. Hyresgäst kan också låna flagga för egen flaggning vid bemärkelsedag.

Stiftelsen anser att det inte kommer an på stiftelsen att uppmärksamma dödsfall med flaggning eller vidta arrangemang för kondoleans eftersom detta är att betrakta som en privat angelägenhet. Flaggning kan eventuellt ordnas om anhöriga till den avlidne kontaktar den hyresgäst som svarar för flaggningen. 

Sopor

Hushållssoporna ska vara väl emballerade. När det finns behov att kasta grovsopor, det vill säga stora föremål som stora kartonger, uttjänta möbler eller el-sopor kontaktas fastighetsskötaren, som lämnar anvisningar. Glas- och engångsflaskor kastas i av kommunen uppställda ‘glas-igloos’, som finns på Rörstrandsgatan (vid Pingstkyrkan) och på Igeldammsgatan. Tidningar packas i papperskassar eller buntas ordentligt med snören.

Dåligt emballerade sopor påverkar arbetsmiljönnegativt för fastighetsskötare och renhållningsarbetare. Det är absolut förbjudet att lämna emballage, sopor etc. i offentliga utrymmen i källare och på vindar.