Fakta SIHM

Isaak Hirschs Minne är en verksamhetsstiftelse med ursprung i det testamente som grosshandlaren Isaak Hirsch upprättade 1914, samt i stadgar som fastställdes av Överståthållarämbetet 1918.

Isaak Hirschs Minne leds av en styrelse och står under tillsyn av länsstyrelsen.

Genom beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län år 1996 är Stiftelsen Isaak Hirschs Minne registrerad enligt stiftelselagen. Stadgarna har under årens lopp varit föremål för översyn och nuvarande utformning fastställdes år 2005.

I stadgarna står skrivet att man vänder sig till personer “som är och sedan minst fem år har varit folkbokförda i Stockholm”. Enligt regeringsbeslut 1997-05-07 ska Stockholm tolkas strikt som Stockholms stad.

icke vinst
Igeldammsgatan

Släkten Hirsch har alltid varit engagerad i stiftelsens verksamhet och utveckling. De representeras idag av ordföranden, generaldirektör Olle Wästberg och vice ordföranden, civilekonom Carl Hirsch.

Alla medlemmar i Stiftelsen Isaak Hirschs Minnes styrelse.

Icke vinst-driven verksamhet

Stiftelsens verksamhet finansieras genom hyresintäkter. Övrig social verksamhet finansieras via avkastning från värdepappersförvaltning.

Eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten enligt stadgarna.

Verksamheten är religiöst och politiskt obunden. När hyresgäster utses eller bidrag delas ut får hänsyn inte tas till religionsbekännelse eller politisk åskådning.

Stiftelsen Isaak Hirschs Minne är medlem i Famna som är en intresseorganisation för aktörer inom idéburen vård och social omsorg.

Vi är också medlem i Fastighetsägarna och Vårdföretagarna.

Direktör är Annette Bengtsson.


Annette Bengtsson