Frågor och svar om fastighetsunderhåll & utveckling

Här sammanställer vi frågor och svar inför kommande lägenhetsrenoveringar.
Ambitionen är att vi successivt ska lägga ut nya frågor och svar om arbetet. Har du en fråga du vill ha svar på? Mejla till isaak.hirsch@sihm.se eller höra av dig till oss på expeditionen.

När renoverar vi?

Huvudregeln är vi genomför större lägenhetsrenoveringar i samband med att ny hyresgäst flyttar in. Vi har inte någon regel som säger att vi målar eller tapetserar om vart tionde år eller motsvarande.

Vilka renoveringar har gjorts?

Under perioden 2006-2016 har 50 procent av lägenheterna helrenoverats enligt gällande lägenhetsstandard. Antalet våtrum som har byggts om med en hyreshöjning om 300kr/mån har blivit allt vanligare.

Tvingas hyresgästen flytta under renovering?

Vi har under denna period inte gjort helrenoveringar där hyresgäst har tvingats flytta under tiden. Vi har genomfört mindre insatser i del av lägenhet och då har hyresgästen kunnat bo kvar, eller i några fall bott i vårt gästrum under kortare tid.

En del av de hyresgäster som har bott länge inom stiftelsen är i hög ålder och har fått smärre arbeten gjorda, till exempel en ny lådhurts, omlackering av köksluckor och mindre bättringsarbeten.

Hur ser den nya standarden ut vid renovering?

Vi arbetar sedan drygt ett år på att ta fram en ny lägenhetsstandard. Vi har nu genomfört renovering enligt förslaget till ny lägenhetsstandard i sex lägenheter och vi håller på att utvärdera resultatet.

Vi eftersträvar ingen onödig standardhöjning utan håller fast vid god normalstandard – så som den ser ut idag.

I val av till exempel material och utformning vid ombyggnation/renovering har vi som regel att det ska förbättra tillgänglighet och säkerhet.

Målsättningen är:
– bättre arbetsflöde i kök och mer praktiskt våtrum
– bättre ljusförhållanden och bättre nyttjande av lägenhetsytan
– mjukstängande lådbackar i stället för skåp i kök
– inbyggd ugn i rätt arbetshöjd bidrar till förbättrad tillgänglighet

Hur vet ni vilket skick lägenheter är i?

Vi har startat en status-inventering av samtliga lägenheter som ska ligga till grund för underhållsplan och prioriteringar. Hyressättning av dessa objekt pågår i förhandling mellan Fastighetsägarna i Stockholm och Hyresgästföreningen i Stockholm.

Både ny standard, hyrespolicy och plan för hur lägenhetsrenoveringar ska utföras är ännu inte klart och ska så småningom beslutas av styrelsen.

Får jag som hyresgäst vara med och bestämma?

Under de närmaste åren kommer renoveringsbehovet i lägenheten att diskuteras med dig som hyresgäst. Antingen kan det bli aktuellt med begränsad renovering till den standard som gällt hittills. Då kan du bo kvar och det blir ringa eller ingen hyrespåverkan.

Eller så blir det totalrenovering till ny lägenhetsstandard med hyrespåverkan. Vi som fastighetsägare avgör om det är ekonomiskt försvarbart att göra lättare renoveringar av till exempel utslitna köksinredningar eller genomföra våtrumsombyggnad på grund av risk för fuktskador med mera.

Blir det andra renoveringsarbeten?

Ja vi kommer bland annat se över våra cykelrum/-parkeringar och se vilka möjligheter som finns att förbättra för de hyresgäster som aktivt nyttjar sin cykel. Ett nytt cykelrum på Väringgatan (bredvid soprumsdörren på baksidan av Vikingag. 34A) har nu invigts i samband med att renoveringen av entrén Rödabergsgatan 11 startar.

Ansvarig för nyttjande av det nya cykelrummet på Väringgatan är Sarah Lundmark-Mélard, 08-650 40 23.

Vi kommer också renovera entréer tillsammans med Närkesten Entreprenad AB.

Det är ett program med inre och yttre renoveringar av sten och murfogar i anslutning till portar. I programmet ingår även lagning av trasiga framkanter på trappsteg där skador kan förekomma.

Vissa entréer kommer att ommålas och elkablage etc. kommer att ses över och i vissa fall spåras in i vägg. Förbättrad belysning ingår i stiftelsens pågående belysningsprogram.

I samband med renoveringarna är målsättningen:
– underhåll
– minskad risk
– ökad tillgänglighet
– en välkomnande miljö