Frågor och svar för hyresgäster

Vanliga frågor och svar för dig som hyresgäst. Klicka på frågorna för att läsa svaren.
Har du fler funderingar? Kontakta oss!


En viktig uppgift för oss är att finna de rätta vägarna till samhällsservice och vård för våra hyresgäster.

Björn var orolig för sin mamma som är hyresgäst hos oss. Björn bor dessutom utomlands. Vi hänvisade då till stadens telefonväxel ”Äldre direkt” och några dagar senare har Björn fått ett möte med biståndsbedömare. Innan mötet berättade vi för Björn hur hemtjänst kan utformas. I stiftelsens fastighet finns en utförare av hemtjänst och samarbetet mellan stiftelsen och hemtjänstutföraren borgar för god kvalitet.

Björn har nu hämtat nytillverkade nycklar till sin mors nybeställda trygghetslarm. Hjälpmedel och hemtjänst har skapat en tryggare vardag både för mamman och sonen Björn.

Stiftelsen strävar efter att med goda relationer till viktiga funktioner i stadsdelarna kunna vara hyresgäster och deras anhöriga till hjälp och stöd.

 

 

Har du eller en anhörig en funktionsnedsättning kan du söka bidrag för att anpassa din bostad så att den fungerar bättre, för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva så självständigt som möjligt. Du ansöker om bidrag för att anpassa bostaden genom att skicka in en ansökningsblankett, medicinskt intyg och andra underlag som behövs till Bostadsanpassningsavdelningen. Handläggaren går igenom de inkomna handlingarna och bedömer om du kan få bidrag. Se mer information:

www.stockholm.se/ByggBo/dinbostad/Bostadsanpassning eller 08-508 27 614

Har du frågor kan du alltid vända dig till stiftelsen för information och hjälp. Insatser som inte kan fås via stadsbyggnadskontorets bostadsanpassning kan diskuteras med stiftelsen.

Du som bor i Stockholms stad och har fyllt 75 år kan få hjälp med enklare vardagssysslor via stadens vaktmästarservice. Vaktmästarservice kan du få även om du har hemtjänst. Tel: 08-80 65 65

Vaktmästarservice omfattar vardagssysslor som kan vara riskfyllda för äldre personer, exempelvis tunga lyft, klättra på stege och liknande. Ett syfte är att förebygga fallskador. Exempel på sådant som ingår i vaktmästarservice:

  • Bära upp och ner saker från vind eller källare.
  • Fästa sladdar
  • Byta glödlampor, säkringar eller gardiner.

Vaktmästarservice omfattar inte trädgårdsskötsel, fönsterputsning eller arbete som kräver någon form av auktorisation. Personlig omvårdnad ingår inte heller.

Du kan få vaktmästarservice i högst 6 timmar per år och hushåll. Tjänsten är avgiftsfri.

  • Stiftelsen Isaak Hirschs Minne kan hjälpa hyresgäster som inte kan nyttja stadens vaktmästarservice – tala med expeditionen

Stiftelsen anordnar regelbundet information kring angelägna frågor när man blir äldre. Som hyresgäst eller anhörig kan du alltid vända dig tills stiftelsens expedition för information. Du som har syn- eller hörselnedsättning kan få hjälp och träning för att klara vardagen. Heminstruktör för syn- och hörselskadade informerar om syn- och hörselhjälpmedel och tränar dig i hemmet och närmiljön.

www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Aldreomsorg/Annat-stod-och-hjalp eller 08-80 65 65

Har du hemtjänst eller trygghetslarm, och är över 75 år?
Hösten 2016 kan du få gratis broddar av Stockholms stad.
Målet är att minska risken för halkolyckor och att du ska känna dig trygg att gå ut vintertid. För att få broddarna vänder du dig till stadsdelsförvaltningen där du bor. De olika stadsdelsförvaltningarna har valt olika sätt att distribuera broddarna – ring 08-508 362 00