Gemenskap och aktiviteter

gemenskap

 

Om det finns en anda inom stiftelsen så handlar den mycket om gemenskap. Här ställer grannar upp för varandra och gör saker tillsammans. Om man vill, det finns inget tvång.
Att försöka medverka till att du som hyresgäst får ett aktivt och meningsfullt liv här inom SIHM, är en del av vårt uppdrag.

Vi har till exempel en programverksamhet för att främja gemenskap grannar emellan. Det kan vara mötesplatser för många eller en mindre grupp, till exempel luciatåg, syn- och hörselseminarium och vårsalong.

Hyresgäster anordnar också på eget initiativ olika aktiviteter via Hyresgäster i samverkan.

Lokaler för umgänge

Sällskapsvåningarna och dess pentry/cateringkök kan till exempel nyttjas för kaffe när det regnar utomhus. Här finns ett litet bibliotek för boklån och bytesbokhylla, hyresgästdatorer och bord med mera för bridge.
Hyresgäster i samverkan” nyttjar också lokalerna för gemensamma aktiviteter som annonseras ut på anslagstavlorna i trapphusen.

Sällskapsvåningen/Salongen på Vikingagatan 30 är tillgänglig för alla hyresgäster vardagar 08.00 – 20.00 utan bokning (dörrkod).
Sällskapsvåningen på Igeldammsg. 4B är tillgänglig för alla hyresgäster vardagar 08.00 – 16.00 (larmad övrig tid).
Sällskapsvåningarna kan även bokas för privata arrangemang. Tala med bovärden Sarah på expeditionen.