Hjälpmedel för äldre

Om du har en funktionsnedsättning kan du behöva hjälpmedel för att livet ska fungera bra. Exempelvis hörapparat, synhjälpmedel, toalettstolshöjare eller rollator.

Du får hjälpmedel om du behöver

Hjälpmedel är en del av hälso- och sjukvården. Landstingen, regionerna och kommunerna är skyldiga att erbjuda dig hjälpmedel om du behöver det. Men de bestämmer själva hur de delar upp ansvaret mellan sig och vilka regler och avgifter som ska finnas. Därför varierar det vad du kan få, vad det kostar och vart du vänder sig för att få hjälpmedel.

Hjälpmedel som inte räknas som hälso- och sjukvårdsansvar får du själv köpa. Det kallas egenansvar. Egenansvar är konsumentprodukter som behövs i hemmet, till exempel tvättmaskin eller dator, men det kan också vara hjälpmedel som en käpp.

Vad som är hjälpmedel under egenansvar och vad du kan få från vården kan du läsa mer om genom att klicka på länkarna nedan.

hjälpmedel för äldre

Hjälpmedel för äldre oftast kostnadsfritt

För det mesta behöver du inte betala något för ditt hjälpmedel, utan lånar det kostnadsfritt av exempelvis landstinget. Ibland måste du dock betala en avgift för hjälpmedlet.

För att du ska ha större möjlighet att påverka valet av hjälpmedel tillämpar Stockholms läns landsting också fritt val. Vid ordinarie förskrivning lånar du hjälpmedel av landstinget. Vid fritt val av hjälpmedel köper du ett hjälpmedel med hjälp av en rekvisition. Möjligheten till fritt val av hjälpmedel finns iStockholms läns landsting för vissa hjälpmedel inom området rörelse, syn och hörsel.

Vid bedömning av fritt val av hjälpmedel tar man hänsyn till hur varaktigt behovet är. Ordinarie regelverk gäller vid förskrivning av fritt val av hjälpmedel.

Hur tar du reda på vilka hjälpmedel du kan få?

Prata med personal inom vården, exempelvis en arbetsterapeut eller sjukgymnast, om ditt behov av hjälpmedel. Du kan också prata med din husläkare eller distriktssköterska.

En arbetsterapeut eller en distriktssköterska är personer med förskrivningsrätt; de har befogenhet att förskriva att du ska få ett visst hjälpmedel efter behovsprövning.

I första hand är det landstinget, kommunen eller regionen som hanterar hjälpmedel. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan också vara inblandade när du behöver hjälpmedel.

Du kan naturligtvis få hjälp också på andra håll om du har funderingar kring hjälpmedel, till exempelvis från handikapporganisationer.

Läs mer

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Hjalpmedel/

http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/hjalpmedelsguide/