Hyresgäster i samverkan

”Hyresgäster i samverkan” är ett nätverk som består av hyresgäster som vill göra saker tillsammans inom olika intresseområden.

Det kan till exempel gälla att gå på en viss kurs, att se konstutställning tillsammans, att gå på stadspromenader eller göra cafébesök, med mera.

Initiativ tas av en eller flera hyresgäster och stiftelsen stödjer dessa, bland annat genom att hjälpa till med att sprida information om aktiviteterna.

Hyresgäster i samverkan bidrar till att öka gemenskapen och trivseln bland många av våra hyresgäster. Även om man för tillfället inte deltar kan det kännas tryggt att veta att möjligheten finns.

Se nedan vilka aktiviteter som är på gång just nu!
OBS. De flesta grupper tar paus under sommaren och startar igen under augusti och september, se anslagstavlorna i trapphusen!

Stiftelsen anordnar också aktiviteter. Se Programverksamheten.

AKTIVITETER

Surströmmingsfest 21 augusti!
En grupp hyresgäster bjuder in sina grannar på Kungsholmen till surströmmingsfest.

Vi träffas tisdagen den 21 augusti klockan 14.00 på innergården på Igeldammsgatan. Kostnad 80 kronor för surströmming, tillbehör, kaffe och kaka.

Du som inte äter surströmming får själv ta med dig det du vill äta, kostnad för tillbehör samt kaffe och kaka 30 kronor.

Anmälan till arrangörerna senast den 19 augusti, kontaktuppgifter finns på stiftelsens anslagstavlor.

Varmt välkomna!

Bridge
Kungsholmen: ett bord igång. Om fler är intresserade, kontakta expeditionen.
Vasastan: onsdagar kl. 13 – 16, inkl. kaffepaus, Salongen, Vikingag. 30.

Öppet hus
Vasastan: fredagar, jämna veckor kl. 14-16, Vikingag. 30, se anslag i trapphusen!

Torsdagsträff
Kungsholmen: torsdagar (start 11 jan), jämna veckor kl 14-16, Igeldammsg. 4 B, se anslag i trapphusen!

Stavgång
Kungsholmen: onsdagar kl.10.00, samling vid grindarna.

Lyrikgruppen
Kungsholmen: dag och tid varierar, se anslag i trapphusen!

Samtalsgrupp
Vasastan: se anslag i trapphusen

Lunchgruppen
Vasastan: träffas måndagar, jämna veckor, kl 12.30 på Vikingagatan 30. Ta med egen mat. Se anslag i trapphusen.

VARMT VÄLKOMMEN!