Hyresgäster i samverkan

”Hyresgäster i samverkan” är ett nätverk som består av hyresgäster som vill göra saker tillsammans inom olika intresseområden.

Det kan till exempel gälla att gå på en viss kurs, att se konstutställning tillsammans, att gå på stadspromenader eller göra cafébesök, med mera.

Initiativ tas av en eller flera hyresgäster och stiftelsen stödjer dessa, bland annat genom att hjälpa till med att sprida information om aktiviteterna.

Hyresgäster i samverkan bidrar till att öka gemenskapen och trivseln bland många av våra hyresgäster. Även om man för tillfället inte deltar kan det kännas tryggt att veta att möjligheten finns.

Se nedan vilka aktiviteter som är på gång just nu!
OBS. De flesta grupper tar paus under sommaren och startar igen under augusti och september, se anslagstavlorna i trapphusen!

Stiftelsen anordnar också aktiviteter. Se Programverksamheten.

AKTIVITETER

Grilldags
Grillning på Igeldammsgatan tisdagen den 27 augusti klockan 14. Vi tänder elden vid 13.30 så glöden blir bra.

“Ta med det du vill äta och dricka, och en liten filt. Vid regn byter vi dag.” hälsar Rolf och Birgitta.

Bridge
Vasastan: onsdagar kl. 13 – 16, inkl. kaffepaus, Salongen, Vikingag. 30.

Öppet hus
Vasastan: fredagar, jämna veckor kl. 14-16, Vikingag. 30, se anslag i trapphusen!

Torsdagsträff
Kungsholmen: torsdagar, jämna veckor kl 14-16, Igeldammsg. 4 B, se anslag i trapphusen!

Stavgång
Kungsholmen: onsdagar kl.10.00, samling vid grindarna.

Lyrikgruppen
Kungsholmen: dag och tid varierar, se anslag i trapphusen!

Middagsgrupp
Gemenskap kring middagsbordet. Vi träffas tisdagar
klockan 17.00 i Salongen på Vikingagatan 30. Tag med egen mat! Se anslag i trapphusen.

Sällskapsspel och pussel
Vasastan: fredagar ojämna veckor kl 14-16. Vi spelar sällskapsspel individuellt och i lag samt lägger pussel.

VARMT VÄLKOMMEN!