Hyresgäster i samverkan

”Hyresgäster i samverkan” är ett nätverk som består av hyresgäster som vill göra saker tillsammans inom olika intresseområden.

Det kan till exempel gälla att gå på en viss kurs, att se konstutställning tillsammans, att gå på stadspromenader eller göra cafébesök, med mera.

Initiativ tas av en eller flera hyresgäster och stiftelsen stödjer dessa, bland annat genom att hjälpa till med att sprida information om aktiviteterna.

Hyresgäster i samverkan bidrar till att öka gemenskapen och trivseln bland många av våra hyresgäster. Även om man för tillfället inte deltar kan det kännas tryggt att veta att möjligheten finns.

Se nedan vilka aktiviteter som är på gång just nu!
OBS. De flesta grupper tar paus under sommaren och startar igen under augusti och september, se anslagstavlorna i trapphusen!

Stiftelsen anordnar också aktiviteter. Se Programverksamheten.

AKTIVITETER

Bridge
Vasastan: onsdagar kl. 13 – 16, inkl. kaffepaus, Salongen, Vikingag. 30. Inställt tills vidare.
Kungsholmen: spelar utomhus, kontakta expeditionen för dag och tid.

Boule – spelas på gårdarna i flera grupper
För dag och tid, se anslagstavlorna.
Bouleklot finns att låna i minigymmen.

Stavgång
Kungsholmen: onsdagar kl.10.00, samling vid grindarna.

Lyrikgruppen
Kungsholmen: dag och tid varierar, se anslag i trapphusen!

Torsdagsträff – Inställd
Kungsholmen: torsdagar, jämna veckor kl 14-16, Igeldammsg. 4 B, se anslag i trapphusen!

Sällskapsspel och pussel – Inställd
Vasastan: fredagar ojämna veckor kl 14-16. Vi spelar sällskapsspel individuellt och i lag samt lägger pussel.

Öppet hus – Inställt
Vasastan: fredagar, jämna veckor kl. 14-16, Vikingag. 30, se anslag i trapphusen!

VARMT VÄLKOMMEN!