Hyresgäster i samverkan

”Hyresgäster i samverkan” är ett nätverk som består av hyresgäster som vill göra saker tillsammans inom olika intresseområden.

Det kan till exempel gälla att gå på en viss kurs, att se konstutställning tillsammans, att gå på stadspromenader eller göra cafébesök, med mera.

Initiativ tas av en eller flera hyresgäster och stiftelsen stödjer dessa, bland annat genom att hjälpa till med att sprida information om aktiviteterna.

Hyresgäster i samverkan bidrar till att öka gemenskapen och trivseln bland många av våra hyresgäster. Även om man för tillfället inte deltar kan det kännas tryggt att veta att möjligheten finns.

Se nedan vilka aktiviteter som är på gång just nu!
OBS. De flesta grupper tar paus under sommaren och startar igen under augusti och september, se anslagstavlorna i trapphusen!

Stiftelsen anordnar också aktiviteter. Se Programverksamheten.

AKTIVITETER

Boule
Vasastan; måndagar klockan 12.00
Kungsholmen, onsdagar och fredagar klockan 14.30

Lättgympa
Vasastan – måndagar o torsdagar klockan 10.00

Bridge
Vasastan – onsdagar klockan 13.00
Kungsholmens bridgegrupp söker nya deltagare. Kontakta expeditionen om du vill delta.

Middagsgrupp – gemenskap vid middagsbordet
Vasastan – tisdagar klockan 17.00

Fredagar i gemenskap:
Öppet hus i Vasastan
Vasastan – fredagar, jämna veckor, klockan 14 – 16

Spel och pussel-grupp
Vasastan – fredagar ojämna veckor kl 14 – 16

Torsdagsgruppen
Kungsholmen – torsdagar, jämna veckor klockan 14.00
med start den 10 mars.

Stavgångsgruppen
Kungsholmen, tisdag klockan 10.00 med start 3 maj.

VARMT VÄLKOMMEN!