Hyresgäster i samverkan

”Hyresgäster i samverkan” är ett nätverk som består av hyresgäster som vill göra saker tillsammans inom olika intresseområden.

Det kan till exempel gälla att gå på en viss kurs, att se konstutställning tillsammans, att gå på stadspromenader eller göra cafébesök, med mera.

Initiativ tas av en eller flera hyresgäster och stiftelsen stödjer dessa, bland annat genom att hjälpa till med att sprida information om aktiviteterna.

Hyresgäster i samverkan bidrar till att öka gemenskapen och trivseln bland många av våra hyresgäster. Även om man för tillfället inte deltar kan det kännas tryggt att veta att möjligheten finns.

Se nedan vilka aktiviteter som är på gång just nu!
OBS. De flesta grupper tar paus under sommaren och startar igen under augusti och september, se anslagstavlorna i trapphusen!

Stiftelsen anordnar också aktiviteter. Se Programverksamheten.

AKTIVITETER

Boule – spelas på gårdarna i flera grupper
Kungsholmen: Onsdag eftermiddag, se anslag i trapphusen!
Vasastan: Måndagar klockan 13.00 på ”Antikrundan” i övre trädgården, se anslag i trapphusen!

Bridge
Kungsholmen: ett bord är igång. Kontakta expeditionen om du är intresserad av att delta.
Vasastan: inställt tills vidare.

Lyrikgruppen
Kungsholmen: (träffas för tillfället i en sluten grupp, pga corona) dag och tid varierar.

Middagsgrupp
Vasastan: tisdagar kockan 17.00 Vikingagatan 30, tag med egen mat så äter vi tillsammans!

Spel och pussel-grupp
Vasastan: Inställt tillsvidare

Stavgång
Kungsholmen: onsdagar kl.10.00, samling vid grindarna.

Torsdagsträff
Kungsholmen: inställt tills vidare (torsdag eftermiddag, jämna veckor)

Öppet hus
Vasastan: fredagar, klockan 14-16, jämna veckor. Vikingagatan 30, se anslag i trapphusen!

VARMT VÄLKOMMEN!