För hyresgäster

Ett aktivt och meningsfullt liv tillsammans med andra 

Fastighetsinformation Boka tvättstuga

kvinnor-3

Trygga bostäder och en stark gemenskap

Som hyresgäst hos Stiftelsen Isaak Hirschs Minne bor du i välskötta och delvis kulturskyddade fastigheter från 20- och 30-talen. Utanför din port finns stiftelsens vackra trädgårdar, och hela stadens utbud av affärer, sevärdheter och kulturliv.

Som ett seniorboende

Här har du tillgång till mycket av det som utmärker ett seniorboende, med gemensamma lokaler, gästrum, planerade aktiviteter med mera.

Samtidigt är SIHM något annat, bortom de vanliga bostadskategorierna för äldre. Kanske kan vi kalla det för trivselboende?

Expeditionen

För oss är det viktigt att du både trivs och känner trygghet i ditt boende. Vänd dig gärna till expeditionen om du har frågor, synpunkter eller behöver hjälp med något.

Om du behöver hjälp med saker som inte fungerar i din lägenhet ska du göra en felanmälan. Använd länken här intill så kommer du till ett formulär som du fyller i och skickar.

Gemensamma aktiviteter

Vi vill genom uppmuntran och stöd medverka till att du som hyresgäst får ett aktivt och meningsfullt liv tillsammans med andra. Det är en del av vårt uppdrag, läs gärna mer om det i vår värdegrund.

Inom stiftelsen finns en aktiv gemenskap bland grannar. ”Hyresgäster i samverkan” heter ett nätverk med hyresgäster som gör saker tillsammans inom olika områden. Stiftelsen har också en egen programverksamhet. Läs mer om både Hyresgäster i samverkan och programverksamheten här.

Aktiviteter

Gemensamma aktiviteter 

Om det finns en anda inom stiftelsen så handlar den mycket om gemenskap. Här ställer grannar upp för varandra och gör saker tillsammans. Om man vill, det finns inget tvång. Att försöka medverka till att du som hyresgäst får ett aktivt och meningsfullt liv här inom SIHM, är en del av vårt uppdrag.

Läs mer

DSC02034

Frågor och svar för hyresgäster

Vanliga frågor och svar för dig som hyresgäst. Klicka på frågorna för att läsa svaren. Har du fler funderingar? Kontakta oss!

Hur får mamma hemtjänst?

En viktig uppgift för oss är att finna de rätta vägarna till samhällsservice och vård för våra hyresgäster.

Björn var orolig för sin mamma som är hyresgäst hos oss. Björn bor dessutom utomlands. Vi hänvisade då till stadens telefonväxel ”Äldre direkt” och några dagar senare har Björn fått ett möte med biståndsbedömare. Innan mötet berättade vi för Björn hur hemtjänst kan utformas. I stiftelsens fastighet finns en utförare av hemtjänst och samarbetet mellan stiftelsen och hemtjänstutföraren borgar för god kvalitet.

Björn har nu hämtat nytillverkade nycklar till sin mors nybeställda trygghetslarm. Hjälpmedel och hemtjänst har skapat en tryggare vardag både för mamman och sonen Björn.

Stiftelsen strävar efter att med goda relationer till viktiga funktioner i stadsdelarna kunna vara hyresgäster och deras anhöriga till hjälp och stöd.

Ta bort trösklar i lägenheten när jag har fått rollator?

Har du eller en anhörig en funktionsnedsättning kan du söka bidrag för att anpassa din bostad så att den fungerar bättre, för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva så självständigt som möjligt. Du ansöker om bidrag för att anpassa bostaden genom att skicka in en ansökningsblankett och medicinskt intyg från läkare eller arbetsterapeut. Handläggaren på kommunen går igenom ansökan och bedömer om du kan få bidrag. Se mer information:

www.stockholm.se/ByggBo/dinbostad/Bostadsanpassning eller 08-508 27 614

Har du frågor kan du alltid vända dig till stiftelsen för information och hjälp. 

Hjälp med att sätta upp gardiner

Du som bor i Stockholms stad och har fyllt 75 år kan få hjälp med enklare vardagssysslor via stadens Fixartjänst. Fixartjänst kan du få även om du har hemtjänst. Tel: 08-80 65 65

Fixartjänst omfattar vardagssysslor som kan vara riskfyllda för äldre personer, exempelvis tunga lyft, klättra på stege och liknande. Ett syfte är att förebygga fallskador. Exempel på sådant som ingår i Fixartjänst:

  • Bära upp och ner saker från vind eller källare.
  • Fästa sladdar
  • Byta glödlampor, säkringar eller gardiner.

Fixartjänst omfattar inte trädgårdsskötsel, fönsterputsning eller arbete som kräver någon form av auktorisation. Personlig omvårdnad ingår inte heller.

Du kan få Fixartjänst i högst 6 timmar per år och hushåll. Tjänsten är avgiftsfri.

 

 

Stöd vid syn- och hörselnedsättning

Stiftelsen anordnar regelbundet information kring angelägna frågor när man blir äldre. Som hyresgäst eller anhörig kan du alltid vända dig tills stiftelsens expedition för information. Du som har syn- eller hörselnedsättning kan få hjälp och träning för att klara vardagen. Heminstruktör för syn- och hörselskadade informerar om syn- och hörselhjälpmedel och tränar dig i hemmet och närmiljön.

www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Aldreomsorg/Annat-stod-och-hjalp eller 08-80 65 65

Välkommen att kontakta oss!

Du når oss på telefon dagtid, eller via mejl.

E-post: isaak.hirsch@sihm.se

Direktör: 070-616 65 06