För hyresgäster

Ansvar och trivsel

SAMSUNG CSC

Ansvar och trivsel

För allas trivsel gäller att i ett gemensamt boende respektera varandra och visa hänsyn.
Hyreslagen bestämmer vad som gäller för boende i hyreslägenhet. Enligt den ska du som hyresgäst se till att grannar inte störs samt bevara ”sundhet, ordning och gott skick i fastigheten”.

Du ska som hyresgäst vårda lägenheten och det som tillhör väl under hyrestiden (24§ HL). Uppstår skada är du som hyresgäst skyldig att omedelbart meddela skadan eller bristen till Stiftelsen.
Glöm inte att regelbundet kontrollera att brandvarnaren i lägenheten fungerar!

Tillsammans vill vi sträva efter en god boendemiljö och arbetsmiljö för såväl hyresgäster som personal.

Att betala hyran

Hyran ändras i förhandling mellan Fastighetsägarna Stockholm AB och Hyresgästföreningen i Stockholm. Har du särskilda önskemål om tillkommande installationer i lägenheten, exempelvis diskmaskin och tvättmaskin, eller tillval som extra utrustade spisar, medför detta hyreshöjning. Kontakta fastighetsskötaren för prisuppgifter och ”Avtal om hyreshöjning på grund av viss installation/tillval”.

Hyresavisering sker kvartalsvis men hyran betalas månadsvis. Hyran skall erläggas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Betala gärna hyran via autogiro, vilket innebär att hyreslikviden dras på förfallodagen direkt från hyresgästens konto. Blankett för att teckna autogiro finns att få på expeditionen eller via kontoret, 08-654 84 56.

Grupphemförsäkring

Det åligger dig som hyresgäst att ha hemförsäkring. Stiftelsen erbjuder våra hyresgäster en grupphemförsäkring inom Länsförsäkringar till starkt rabatterade priser. Den togs fram då det visade sig att hemförsäkring var något som prioriterades bort vid ansträngd ekonomi. För att kunna erbjuda en bra hemförsäkring till låg kostnad är det angeläget att så många hyresgäster som möjligt nyttjar denna försäkring. Kontakta expeditionen, 08-654 84 56, för ytterligare information.

Underhåll

Eftersom lägenhetsunderhållet ofta orsakar olägenheter för våra äldre hyresgäster söker Stiftelsen prioritera underhåll i samband med lägenhetsbyten. Tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk ska utföras av Stiftelsen med skäliga tidsmellanrum.

Synpunkter/klagomål

Har du synpunkter/klagomål på lägenheten eller gemensamma utrymmen kan du lämna dessa via mail (se kontaktuppgifter nedan) eller blankett som finns på expeditionen. 

Felanmälan

Om du till exempel får stopp i avloppet eller har en droppande kran, gör du en anmälan om fel i din lägenhet. Enklast är via formuläret här på vår webbsida. Du kan också kontakta expeditionen.

Radio/TV, bredband

Hyresgäster hos Stiftelsen har utan extra kostnad tillgång till basutbudet via Tele2 analoga sändningar. Ytterligare TV-program, bredbands- eller telefonitjänster kan beställas genom personligt abonnemang hos Tele2, tel. 90 222 (kundservice).

Trädgård

Samtliga trädgårdsytor inom Stiftelsens fastigheter är till för hyresgästernas och deras gästers trivsel. Trädgårdarna utgör privat område och är därför inte till för allmänheten. Det är inte tillåtet att plocka blommor i rabatterna eller att bryta kvistar från träd och buskar.
Stiftelsens trädgårdar sköts av EkoMiljö & Mark.

Cyklar

På gården finns cykelstall och i källaren finns cykelrum för parkering av cyklar. Cyklar får inte ställas på andra platser inom fastigheten. Cyklar som inte används regelbundet skall ställas i det egna vinds- eller källarförrådet.

Hundar, katter

Husdjur är tillåtna. Det är däremot mycket angeläget att dessa sköts så att omkringboende inte störs. Det är inte tillåtet att rasta hundar och katter i stiftelsens trädgårdar. Vid förflyttning genom stiftelsens område skall hundar och katter föras kopplade på de asfalterade/plattbelagda gångvägarna och på ett sådant sätt att djuren ej får tillträde till rabatter eller gräsmattor.

Välkommen att kontakta oss!

Du når oss på telefon dagtid, eller via mejl.

E-post: isaak.hirsch@sihm.se

Direktör: 070-616 65 06