Service och stöd

Externa tjänster

Fixarservice

Stockholm, liksom många andra kommuner, erbjuder fixarservice eller vaktmästarservice till sina äldre invånare. Syftet är att göra hemmen tryggare och minska risken för olyckor och fallskador i hemmet. Sätta i glödlampor på svåråtkomliga ställen, byta gardiner eller hänga upp adventsbelysning är exempel på göromål som fixarservice kan hjälpa dig med.

Telefon: 08-80 65 65

E-post: aldredirekt@stockholm.se 

Färdtjänst

Färdtjänst är en transportservice för alla som har en långvarig funktionsnedsättning som gör det svårt att resa med allmänna kommunikationsmedel. Färdtjänstresorna sker oftast med en vanlig taxibil.

Hemtjänst

Alla som känner att de inte klarar av sin vardag på samma sätt som förut har rätt till hemtjänst. Insatserna kan vara allt från hjälp med enklare sysslor någon dag i veckan till hjälp med det mesta flera gånger per dygn.

Kontakta Äldre direkt om du har frågor kring hemtjänst och vill ha hjälp med ansökan.

Telefon: 08-80 65 65
Epost: aldredirekt.service@stockholm.se

Trygghetslarm

Trygghetslarm är en larmklocka som fästs likt ett armbandsur på handleden. Om du fallit omkull, blivit hastigt sjuk eller om du behöver hjälp av någon annan anledning kan du med en knapptryckning på larmklockan nå Stockholms stads larmcentral.

Läs mer: http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Aldreomsorg/hemtjanst-och-trygghetslarm/Trygghetslarm/

Rådgivning

Du kan alltid vända dig till stiftelsens expedition för tips och råd, och även stöd i mer personliga frågor.

Har du funderingar kring bland annat hemtjänst och trygghetslarm rekommenderar vi dig att kontakta Äldredirekt: 08-80 65 65.

Välkommen att kontakta oss!

Du når oss på telefon dagtid, eller via mejl.

E-post: isaak.hirsch@sihm.se

Direktör: 070-616 65 06