Intern bostadskö

Om du vill byta lägenhet inom stiftelsen så är det behovet som styr, inte kötid.

Det händer att hyresgäster vill ställa sig i intern bostadskö därför att man ser ett framtida behov av en annan lägenhet. Vi prioriterar behovet av lägenhet men vi vill att det ska vara ett behov här och nu. Vanligtvis brukar vi kunna erbjuda ett lämpligt byte inom 12 månader, beroende på kraven.

Vid interna byten prioriterar vi hyresgäster som på grund av försämrad ekonomi önskar en mindre och billigare lägenhet. Vi prioriterar också de som har fått ett handikapp som gör att de exempelvis behöver ett större våtrum eller hiss.

När en lägenhet blir ledig tittar vi i första hand på interna bostadssökande med ett visst behov och erbjuder hyresgästen ta ställning till erbjudandet. Därefter går vi till den externa kön.

Hyresgästens behov eller önskemål kan vägas mot behov hos externa sökande. Ett önskemål om till exempel balkong anser vi väger lätt, vi prioriterar alltid mera akuta behov oavsett om den sökande är intern eller extern.