Isaak Hirsch – en stor välgörare

isaak-hirsch0

Isaak Hirsch (1843-1917) var en välkänd profil i Stockholm på sin tid. Han var en engagerad entreprenör och byggherre som bidrog till Stockholms tillväxt. Hans kärlek till Stockholm omfattade också dess invånare. Redan under sin levnadstid och genom sitt testamente 1914 donerade Isaak Hirsch stora summor till välgörande ändamål.

1918 godkände Överståthållarämbetet stadgarna för Stiftelsen Isaak Hirschs Minne. Isaak Hirsch hade i sitt testamente bestämt att den största delen av tillgångarna i boet skulle användas till att “bereda billiga bostäder åt dem, som sett bättre dagar, men ej längre hava råd att bekosta hyran”.

Den efterlevande brodern, ingenjör Oscar Hirsch, kom att ansvara för stiftelsens grundande.

Oförändrat engagemang

Under stiftelsens pionjärtid 1918-1945 utvecklades verksamheten till den den är också idag. Äldre, mindre bemedlade personer behövde en bra bostad, goda råd, hjälp och social gemenskap.

Pionjärtidens portvakter, baderskor och eldare har bytts ut mot personal och frivilliga medarbetare med andra yrkesfunktioner och uppgifter, men det sociala engagemanget är oförändrat.

Med socialt engagemang som drivkraft, trygghet som mål och delaktighet och dialog som medel, vill vi gemensamt forma Stiftelsen Isaak Hirschs Minne till ett attraktivt boende för äldre stockholmare.

Läs mer om Isaak Hirsch:
vem-var-isaak-hirsch-pdf