Aktuellt för hyresgäster

Lyrikgruppen

Vi läser dikter för varandra!
10 april, 14.30-15.30
Plats; Sällskapsvåningen, Igeldammsg 4B, inre rummet.

Välkommen!

Påsklunch för våra åldersrika

Vi blir en mindre grupp som träffas, umgås och äter tillsammans.

Salongen i Vasastan den 11 april
Salongen på Kungsholmen den 12 april

Inbjudan har gått ut till berörda.
Välkommen!

Äldrecentrums öppna föreläsningar våren 2017

Äldrecentrum erbjuder varje termin tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPF och SKPF öppna föreläsningar om åldrandet. Föreläsningarna riktar sig speciellt till dig som är pensionär och/eller intresserad av äldrefrågor.

Pris: Medlemmar i PRO, SPF och SKPF: 20 kronor. För övriga 40 kr.
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Tid: Klockan 13.30–15.00

http://www.aldrecentrum.se/Utbildning1/Forelasningar/Samhallet-och-de-aldre/Varen-2017/

 

Fler aktiviteter i programverksamheten