Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

E-post: isaak.hirsch@sihm.se

Direktör: 070-616 65 06

Eller fyll i formuläret nedan.

För hyresgäster

Annette Bengtsson (direktör)

Tel.nr 070-616 65 06

Arne Rosengren (fastighetsskötare)

Tel.nr 070-884 96 75, kl. 10.00 – 10.30

Sarah Lundmark (bovärd)

Tel.nr 070-592 01 75, kl. 9.00 – 12.00

Annika Rosengren (socionom)

Tel.nr 070-616 45 05, kl. 11.00 – 11.30, mån-tors

Laila Runér (arbetsterapeut)

Tel.nr 070-610 11 53

Felanmälan: Använd detta formulär

Expeditionstid för hyresgäster; kl. 10.00 – 11.00

Kungsholmen måndag och torsdag

  • Vasastan tisdag och fredag

Kontakta oss

Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan eller mejla oss. Vill du göra en felanmälan? Använd istället detta formulär.

Namn(Obligatoriskt)

Frågor & svar

Vanliga frågor och svar för dig som söker bostad inom SIHM. Klicka på frågorna för att läsa svaren.

Vad är SIHM till för?

Stiftelsen Isaak Hirschs Minne, SIHM, är en social hyresvärd för äldre. Vi har cirka 300 lägenheter i Vasastan och på Kungsholmen. Genom gemensamma aktiviteter – motion, utflykter, föredrag, musik och mycket annat – försöker vi bidra till att de boende får ett bra liv på äldre dagar. Det finns också gym och gästlägenheter för anhöriga.

Hur kom SIHM till?

När Stockholms främste bostadsentreprenör Isaak Hirsch dog 1917 gick huvuddelen av hans kvarlåtenskap till att skapa Stiftelsen Isaak Hirschs Minne. Syftet var att ge möjlighet för äldre ”som sett bättre tider” att få en lämplig bostad i Stockholm.

Vilka bor hos SIHM?

Du måste ha bott i Stockholms stad de senaste 5 åren och vara minst 65 år för att ha rätt att flytta till Stiftelsen. Ansökningarna prövas efter den sökandes behov. Dels behov av bostad, dels behov av den gemenskap som finns inom stiftelsen. Vi vänder oss till människor som saknar ekonomiska resurser att lösa sin bostadssituation på egen hand. Du kan alltså inte ha en förmögenhet eller goda inkomster om du söker bostad inom Stiftelsen.

Hur lång är kötiden?

Vi utgår från behov, inte kötid. För att erbjudas en lägenhet hos oss ska du ha ett stort behov av lägenhet och sakna ekonomiska resurser att skaffa en lägenhet på egen hand. Vi prioriterar också hyresgäster med behov av den gemenskap som finns inom stiftelsen.

Hur ställer man sig i kö?

Vi har ingen traditionell kö, behovet styr fördelningen av våra lägenheter. Du anmäler ditt intresse genom att berätta om ditt behov i den anmälan som du hittar på vår hemsida. Skicka den sedan till oss, vi återkopplar efter att vi fått den.

Hur länge måste man vänta för att få en lägenhet?

Det beror helt på vilka krav du har. Var i huset lägenheten ska ligga, hur många rum, vilket område som önskas etc. Om dina krav bara är en lägenhet var som helst inom stiftelsen brukar det ta max ett par år. Bra att veta kan vara att vi har väldigt få lägenheter med balkong. Måste du ha balkong i lägenheten så är stiftelsens boende kanske inte det rätta för dig.

Vad innebär "behov av bostad"?

Vår styrelse har beslutat att nuvarande behov av bostad ska ligga till grund för vår bedömning av bostadssökande.
Beskriv varför du är i behov av en bostad inom stiftelsen, och varför din nuvarande bostad inte tillfredställer de behov du har när det gäller en bra bostad på äldre dagar.

Ekonomiska, sociala och medicinska resurser kan avta med ålder och stiftelsen ser till det sammantagna behovet . Ingen övre åldersgräns finns, men den sökande ska ha intresse och förmåga att skapa nya relationer och delta i stiftelsens gemenskap.

Ditt behov av bostad ska vara aktuellt och inte något som eventuellt kan inträffa framöver. Om du tror att din ekonomiska och sociala situation, och ditt behov av bostad, kan komma att förändras radikalt om exempelvis fem år, så är det bättre att du återkommer när ditt behov kan dokumenteras.

Varför ska jag som bostadssökande redovisa min ekonomi?

Stiftelsen erbjuder bostäder till dig som inte har möjlighet att lösa din bostadsfråga på egen hand. Ekonomin är därför av stor betydelse. För den som har råd så finns seniorboenden där man kan köpa en bostadsrättslägenhet eller bo i en hyresrätt med högre hyra.

Kan jag söka bostad om jag har en bostadsrätt eller en egen fastighet?

Stiftelsen ser till den sammantagna ekonomin när bostadsrätten eller fastigheten är såld.
Har du låg pension och måste sälja din bostadsrätt för att idag klara dina kostnader, så tittar vi på hur stora dina skulder är och om du kan ordna en mindre och billigare bostad med egna resurser.

Men det finns ju hyresgäster som har förmögenhet?

Det finns hyresgäster som kom in i Stiftelsen för länge sedan då granskningen av ekonomiska förhållanden hade tydliga brister. Några enstaka lägenheter är stora, har höga hyror och ses därför som en del av Stiftelsens kapitalförvaltning. Att vi uppfyller kraven utifrån stiftelsens ändamål granskas av Länsstyrelsen.

Vilka hyresnivåer gäller?

Hyrorna motsvarar generellt sett de som gäller hyresrätter i Stockholm. Hyran fastställs i förhandling mellan Fastighetsägarna i Stockholm och Hyresgästföreningen i Stockholm och grundas på lägenheternas bruksvärde.