Nycklar & kod

Vid inflyttning kvitterar du som hyresgäst två uppsättningar av nycklar. Vid behov av extra nycklar kontakta expeditionen.
(Det är inte tillåtet för hyresgästerna att direkt hos låssmed beställa nycklar.)
 

 

Portarna är försedda med kodlås och kan öppnas antingen med nyckel eller en fyrsiffrig kod. Byte av kod sker med oregelbundna intervaller. Vi uppmanar dig att vara restriktiv med utlämning av koden till personer som ej bor i fastigheten. Använd gärna vår ”hantverkarkod” som utbytes regelbundet för tillfälliga besök. Aktuell kod får du från expeditionen eller fastighetsskötaren.