En fastighetsägare med socialt engagemang


Stiftelsen Isaak Hirschs Minne hyr ut bostäder till äldre stockholmare som saknar resurser att på egen hand lösa sin bostadssituation.

Det har vi gjort sedan 1918 då stadgarna för stiftelsen godkändes. Våra fastigheter är belägna på Kungsholmen och i Vasastan centralt i Stockholm.

Vi en fastighetsägare med ett socialt engagemang. Det är viktigt för oss att förvalta de värden som grundaren Isaak Hirsch och hans släktingar stod, och står, för.

Detta engagemang kommer också till uttryck i vår värdegrund, där uppdragsbeskrivningen lyder:

”Att erbjuda bostäder och stöd som gör det möjligt för äldre stockholmare med begränsade ekonomiska resurser att leva ett värdigt liv.”

Kompletterar stadens utbud

Vi vill att stiftelsens verksamhet ska utgöra ett komplement till det utbud av bostäder med tillhörande tjänster som Stockholms stad erbjuder äldre invånare.
Vår ambition är att bidra till det som är stadens mål: att uppmuntra och stödja hyresgästerna i deras strävan efter ett aktivt och meningsfullt liv i gemenskap med andra.

Icke vinst-driven verksamhet

Överskott i fastighetsförvaltningen återgår till verksamheten enligt stadgarna.
SIHM är religiöst och politiskt obunden. När hyresgäster utses eller bidrag delas ut får hänsyn inte tas till religionsbekännelse eller politisk åskådning.