En fastighetsägare med socialt engagemang

Många äldre vill, så länge det är möjligt, ha sitt eget och klara sig själv. Samtidigt önskar många att känna en trygghet i att kunna be om hjälp och stöd vid behov.

Stiftelsen Isaak Hirschs Minne som grundades 1918 hyr ut bostäder till äldre stockholmare som saknar resurser att själva lösa sin bostadssituation. Vi hjälper också våra hyresgäster att klara sitt liv på egen hand.

Vår uppdragsbeskrivningen lyder:

”Att erbjuda bostäder och stöd som gör det möjligt för äldre stockholmare med begränsade ekonomiska resurser att leva ett värdigt liv.”

Våra fastigheter är belägna på Kungsholmen och i Vasastan centralt i Stockholm.

Kompletterar stadens utbud

Vi vill att stiftelsens verksamhet ska utgöra ett komplement till det utbud av bostäder med tillhörande tjänster som Stockholms stad erbjuder äldre invånare.
Vår ambition är att bidra till det som är stadens mål: att uppmuntra och stödja hyresgästerna i deras strävan efter ett aktivt och meningsfullt liv i gemenskap med andra.

Icke vinst-driven verksamhet

Överskott i fastighetsförvaltningen återgår till verksamheten enligt stadgarna.
SIHM är religiöst och politiskt obunden. När hyresgäster utses eller bidrag delas ut får hänsyn inte tas till religionsbekännelse eller politisk åskådning.