Om stiftelsen

Styrelsen och medarbetare

Icke vinst-driven verksamhet

Stiftelsens verksamhet finansieras genom hyresintäkter. Övrig social verksamhet finansieras via avkastning från värdepappersförvaltning.

Eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten enligt stadgarna.

Verksamheten är religiöst och politiskt obunden. När hyresgäster utses eller bidrag delas ut får hänsyn inte tas till religionsbekännelse eller politisk åskådning.

Stiftelsen Isaak Hirschs Minne är medlem i Famna som är en intresseorganisation för aktörer inom idéburen vård och social omsorg.

Vi är också medlem i Fastighetsägarna, Fremia och Demensförbundet.

Direktör är Annette Bengtsson.

Styrelsen 2023

Civilingenjör Ingrid Gyllfors

Ordförande

Ingrid är vd för SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, Stockholms största privata hyresvärd. Dessförinnan var Ingrid vd för SSSB, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder och verkade samtidigt som ordförande för den nationella branschorganisationen Studentbostadsföretagen. Ingrid har lång erfarenhet som kommunal tjänsteman i Stockholms stad inom såväl trafik-, idrotts- och fastighetsförvaltningen där hon var fastighetschef innan hon sedan blev stadsbyggnadschef i Solna stad. Ingrid har genom åren även arbetat inom entreprenad- och konsultföretag inom bygg. Ingrid är civilingenjör Väg och Vatten från KTH (Kungliga Tekniska högskolan).

Läs mer

Civilekonom Carl Hirsch

Ledamot, v.ordf.

Carl Hirsch är VD i AB Industricentralen, vilket är familjen Hirschs fastighetsbolag. Han är vidare grundare och partner i fastighetsbolaget Landsort Care, samt styrelseordförande i Nordic Trampoline Parks AB.

Tidigare har han bland annat varit direktör inom Rothschild Gruppen och Banque Paribas, samt VD på Banque Paribas Sverige AB. Han är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har en MBA från INSEAD.

Läs mer

Innovationsdirektör Karin Ekdahl Wästberg

Ledamot

Karin Ekdahl Wästberg arbetar som innovationsdirektör i Stockholms stad. Hon har tidigare arbetat med den statliga utredningen Tillitsdelegationen och före det som chef på Äldreförvaltningen i Stockholm stad med ansvar för kompetensutvecklingsfrågor för medarbetare, kommunikation, forskning och innovationsfrågor med mera. En tid var hon tillförordnad äldredirektör. Innan dess har hon arbetat som kanslichef i Stadshuset.

Läs mer

Konsult Göran Dahlstrand

Ledamot

Göran Dahlstrand har för närvarande styrelseuppdrag i olika Bostadsbolag. Han var tidigare VD för Stiftelsen Hotellhem och politiker med inriktning på äldrepolitik. Göran bor på Södermalm, är gift och har tre utflugna barn. Intresserad av digital delaktighet; att få fler äldre att intressera sig för och använda internet.

Läs mer

Jur. kand. Ulf Nilsson

Ledamot

Ulf Nilsson är partner i fastighetsbolaget Landsort Care, samt styrelseledamot i Oscar Properties AB (publ.). Tidigare har han bland annat varit partner på Ernst & Young AB (numera EY), VD på fastighetsrådgivningsbolaget Savills Sweden AB och VD på det noterade fastighetsbolaget D. Carnegie & Co AB (numera Hembla som ingår i Victoriahem).

Läs mer

Vice ordförande i kommunfullmäktige Ann-Katrin Åslund 2:e

Ledamot

Ann-Katrin Åslund har i snart 20 år varit ledamot i Stockholms kommunfullmäktige för Liberalerna och där varit särskilt aktiv i äldrefrågor och sociala frågor. Hon har varit partiets gruppledare i såväl äldrenämnden som socialnämnden och varit med och utarbetat partiets äldreprogram på såväl lokal-som riksnivå. Ann-Katrin Åslund har också varit 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Läs mer

Jurist Caroline Szyber

Ledamot

Caroline arbetar i eget bolag som jurist och strategisk rådgivare främst med fokus på bostads- och byggfrågor. Hon har jobbat som jurist med fokus på fastighetsrätt, som tjänsteman i riksdagen och var sedan riksdagsledamot i 8 år varav fyra som ordförande för civilutskottet där bostadsfrågorna ligger. Hon sitter i flera styrelser; ordförande för CM-bolagen, vice ordförande Småföretagarnas Riksförbund, suppleant i Stockholmshem

Läs mer

Överläkare Richard Skröder

Ledamot

Doktor Richard Skröder är verksam som överläkare i Stockholm. Han disputerade för medicine doktorsgraden på Karolinska Institutet 1997. Richard tjänstgör sedan flera decennier inom palliativ verksamhet med de svårast sjuka, inte minst cancersjukdom i slutskedet och med hemsjukvård. Förutom bred kunskap av symtomlindrande vård ser han betydelsen av mötet och samtalet med den behövande människan.

Läs mer

Konsult äldrefrågor Ewa Samuelsson

Ledamot

Ewa Samuelsson har flera styrelseuppdrag: hon är ordförande i Svenskt Demenscentrum och Blomsterfonden, och ledamot inom stiftelsen Unga Kvinnors Värn, Familjebostäder samt Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden.
Utbildad lärare och skolledare. Har arbetat 25 år i skolvärlden som mellanstadielärare och rektor. Har även arbetat som heltidspolitiker i 12 år, bland annat som äldreborgarråd och biträdande socialborgarråd. Ewa har haft regeringens uppdrag som särskild utredare gällande bostäder för äldre.

Läs mer

Caroline Berman Hirsch

Suppleant

Caroline arbetar idag i AB Industricentralen som är familjens fastighetsbolag. Dessförinnan har hon jobbat med kommunikation som konsult hos bla Prime Group, Burson Marsteller och Whisper Group samt 10 år hos H&M koncernen där hon bland annat arbetat med marknadsföring och affärsutveckling. Caroline har en bakgrund inom journalistik och juridik och har även varit med och startat den digitala lagringstjänsten Whenever och har sedan start engagerat sig ideellt i organisationen Min Stora Dag.

Läs mer

Medarbetare

Verksamheten omfattar fem anställda medarbetare och ett nära samarbete med partners inom fastighetsstöd.

20211022_092508-2

Annette Bengtsson

Direktör

arne-webb

Arne Rosengren

Fastighetsskötare

annika-webb

Annika Rosengren

Socionom

sarah-webb-e1642441407962
Sarah Lundmark Melárd

Bovärd

IMG_5663
Laila Runér

Arbetsterapeut

Välkommen att kontakta oss!

Du når oss på telefon dagtid, eller via mejl.

E-post: isaak.hirsch@sihm.se

Direktör: 070-616 65 06