Om stiftelsen

Stiftelsen grundas 

Stiftelsen grundas

Isaak Hirsch donerade 1914 medel för bildandet av en stiftelse, Stiftelsen Isaak Hirschs Minne. Syftet var att “bereda billiga bostäder åt dem, som sett bättre dagar, men ej längre hava råd att bekosta hyran”.

Styrelsen sammanträdde första gången den 3 december 1918. Ordförande blev överståthållare Johan Ramstedt och vice ordförande ingenjör Oscar Hirsch.

I styrelsen ingick två kvinnor: Wendla Rossander och Agda Montelius. Den sistnämnda var socialpolitiker, kvinnosakskämpe och en ledande kraft inom bland annat Svenska Fattigvårdsförbundet samt grundare av Centralförbundet för Socialt Arbete. 1884 hade hon också deltagit i grundandet av Fredrika Bremer-förbundet, vars ordförande hon var från 1903 till sin död 1920.

Oscar Hirsch ledde verksamheten till sin bortgång 1931, då Axel Hirsch, folkbildare och upplysare, tog vid. Vid deras sida fanns tidigt fröken Clara Boström, dotter till statsminister E.G. Boström. Hon anställdes i stiftelsen som vicevärd 1921 och ledde verksamheten fram till sin pensionering 1946. Clara Boström hade samarbetat med Agda Montelius sedan tidigare och var ledamot av flera av stadens fattigvårdsstyrelser.

Oförändrat engagemang

Under stiftelsens pionjärtid 1918-1945 utvecklades verksamheten till den den är också idag. Äldre, mindre bemedlade personer behövde en bra bostad, goda råd, hjälp och social gemenskap.

Pionjärtidens portvakter, baderskor och eldare har bytts ut mot personal och frivilliga medarbetare med andra yrkesfunktioner och uppgifter, men det sociala engagemanget är oförändrat.

Med socialt engagemang som drivkraft, trygghet som mål och delaktighet och dialog som medel, vill vi gemensamt forma Stiftelsen Isaak Hirschs Minne till ett attraktivt boende för äldre stockholmare.

Välkommen att kontakta oss!

Du når oss på telefon dagtid, eller via mejl.

E-post: isaak.hirsch@sihm.se

Direktör: 070-616 65 06