Övriga lokaler

Stiftelsens hobbyrum
Hobbyrummen finns på Vikingag 34 E och på Igeldammsg 2 B. För nycklar kontakta expeditionen. Rummet är ett utrymme för din egen hobbyverksamhet. Du tar med din egen utrustning.

Stiftelsens Minigym
Stiftelsens “minigym” finns på Karlbergsv. 60 och Igeldammsg. 4A . Behöver du hjälp att komma igång? Tala med expeditionen.

 

SAMSUNG CSC