12 februari 2018,

Hur länge måste man vänta för att få en lägenhet?

Det beror helt på vilka krav du har. Var i huset lägenheten ska ligga, hur många rum, vilket område som önskas etc. Om dina krav bara är en lägenhet var som helst inom stiftelsen brukar

Fortsätt läsa »
12 februari 2018,

Hur ställer man sig i kö?

Vi har ingen traditionell kö, behovet styr fördelningen av våra lägenheter. Du anmäler ditt intresse genom att berätta om ditt behov i den anmälan som du hittar på vår hemsida. Skicka den sedan till oss,

Fortsätt läsa »
12 februari 2018,

Hur lång är kötiden?

Vi utgår från behov, inte kötid. För att erbjudas en lägenhet hos oss ska du ha ett stort behov av lägenhet och sakna ekonomiska resurser att skaffa en lägenhet på egen hand. Vi prioriterar också

Fortsätt läsa »
12 februari 2018,

Vilka hyresnivåer gäller?

Hyrorna motsvarar generellt sett de som gäller hyresrätter i Stockholm. Hyran fastställs i förhandling mellan Fastighetsägarna i Stockholm och Hyresgästföreningen i Stockholm och grundas på lägenheternas bruksvärde.

Fortsätt läsa »
12 februari 2018,

Men det finns ju hyresgäster som har förmögenhet?

Det finns hyresgäster som kom in i Stiftelsen för länge sedan då granskningen av ekonomiska förhållanden hade tydliga brister. Några enstaka lägenheter är stora, har höga hyror och ses därför som en del av Stiftelsens

Fortsätt läsa »
12 februari 2018,

Vilka bor hos SIHM?

Du måste ha bott i Stockholms stad de senaste 5 åren och vara minst 65 år för att ha rätt att flytta till Stiftelsen. Ansökningarna prövas efter den sökandes behov. Dels behov av bostad, dels

Fortsätt läsa »
12 februari 2018,

Hur kom SIHM till?

När Stockholms främste bostadsentreprenör Isaak Hirsch dog 1917 gick huvuddelen av hans kvarlåtenskap till att skapa Stiftelsen Isaak Hirschs Minne. Syftet var att ge möjlighet för äldre ”som sett bättre tider” att få en lämplig

Fortsätt läsa »
12 februari 2018,

Vad är SIHM till för?

Stiftelsen Isaak Hirschs Minne, SIHM, är en social hyresvärd för äldre. Vi har cirka 300 lägenheter i Vasastan och på Kungsholmen. Genom gemensamma aktiviteter – motion, utflykter, föredrag, musik och mycket annat – försöker vi

Fortsätt läsa »
25 oktober 2016,

Behöver du broddar till vintern?

Har du hemtjänst eller trygghetslarm, och är över 75 år? Hösten 2016 kan du få gratis broddar av Stockholms stad. Målet är att minska risken för halkolyckor och att du ska känna dig trygg att

Fortsätt läsa »
25 oktober 2016,

Hjälp med att sätta upp gardiner

Du som bor i Stockholms stad och har fyllt 75 år kan få hjälp med enklare vardagssysslor via stadens vaktmästarservice. Vaktmästarservice kan du få även om du har hemtjänst. Tel: 08-80 65 65 Vaktmästarservice omfattar

Fortsätt läsa »