Behöver du broddar till vintern?

Har du hemtjänst eller trygghetslarm, och är över 75 år?
Hösten 2016 kan du få gratis broddar av Stockholms stad.
Målet är att minska risken för halkolyckor och att du ska känna dig trygg att gå ut vintertid. För att få broddarna vänder du dig till stadsdelsförvaltningen där du bor. De olika stadsdelsförvaltningarna har valt olika sätt att distribuera broddarna – ring 08-508 362 00


Tillbaka till Nyheter