Stöd vid syn- och hörselnedsättning

Stiftelsen anordnar regelbundet information kring angelägna frågor när man blir äldre. Som hyresgäst eller anhörig kan du alltid vända dig tills stiftelsens expedition för information. Du som har syn- eller hörselnedsättning kan få hjälp och träning för att klara vardagen. Heminstruktör för syn- och hörselskadade informerar om syn- och hörselhjälpmedel och tränar dig i hemmet och närmiljön.

www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Aldreomsorg/Annat-stod-och-hjalp eller 08-80 65 65


Tillbaka till Nyheter