Hjälp med att sätta upp gardiner

Du som bor i Stockholms stad och har fyllt 75 år kan få hjälp med enklare vardagssysslor via stadens vaktmästarservice. Vaktmästarservice kan du få även om du har hemtjänst. Tel: 08-80 65 65

Vaktmästarservice omfattar vardagssysslor som kan vara riskfyllda för äldre personer, exempelvis tunga lyft, klättra på stege och liknande. Ett syfte är att förebygga fallskador. Exempel på sådant som ingår i vaktmästarservice:

  • Bära upp och ner saker från vind eller källare.
  • Fästa sladdar
  • Byta glödlampor, säkringar eller gardiner.

Vaktmästarservice omfattar inte trädgårdsskötsel, fönsterputsning eller arbete som kräver någon form av auktorisation. Personlig omvårdnad ingår inte heller.

Du kan få vaktmästarservice i högst 6 timmar per år och hushåll. Tjänsten är avgiftsfri.

  • Stiftelsen Isaak Hirschs Minne kan hjälpa hyresgäster som inte kan nyttja stadens vaktmästarservice – tala med expeditionen


Tillbaka till Nyheter