Hur får mamma hemtjänst?

En viktig uppgift för oss är att finna de rätta vägarna till samhällsservice och vård för våra hyresgäster.

Björn var orolig för sin mamma som är hyresgäst hos oss. Björn bor dessutom utomlands. Vi hänvisade då till stadens telefonväxel ”Äldre direkt” och några dagar senare har Björn fått ett möte med biståndsbedömare. Innan mötet berättade vi för Björn hur hemtjänst kan utformas. I stiftelsens fastighet finns en utförare av hemtjänst och samarbetet mellan stiftelsen och hemtjänstutföraren borgar för god kvalitet.

Björn har nu hämtat nytillverkade nycklar till sin mors nybeställda trygghetslarm. Hjälpmedel och hemtjänst har skapat en tryggare vardag både för mamman och sonen Björn.

Stiftelsen strävar efter att med goda relationer till viktiga funktioner i stadsdelarna kunna vara hyresgäster och deras anhöriga till hjälp och stöd.

 

 


Tillbaka till Nyheter