Men det finns ju hyresgäster som har förmögenhet?

Det finns hyresgäster som kom in i Stiftelsen för länge sedan då granskningen av ekonomiska förhållanden hade tydliga brister. Några enstaka lägenheter är stora, har höga hyror och ses därför som en del av Stiftelsens kapitalförvaltning. Att vi uppfyller kraven utifrån stiftelsens ändamål granskas av Länsstyrelsen.


Tillbaka till Nyheter