Ta bort trösklar i lägenheten när jag har fått rollator?

Har du eller en anhörig en funktionsnedsättning kan du söka bidrag för att anpassa din bostad så att den fungerar bättre, för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva så självständigt som möjligt. Du ansöker om bidrag för att anpassa bostaden genom att skicka in en ansökningsblankett, medicinskt intyg och andra underlag som behövs till Bostadsanpassningsavdelningen. Handläggaren går igenom de inkomna handlingarna och bedömer om du kan få bidrag. Se mer information:

www.stockholm.se/ByggBo/dinbostad/Bostadsanpassning eller 08-508 27 614

Har du frågor kan du alltid vända dig till stiftelsen för information och hjälp. Insatser som inte kan fås via stadsbyggnadskontorets bostadsanpassning kan diskuteras med stiftelsen.


Tillbaka till Nyheter