Vad innebär ”behov av bostad”?

Vår styrelse har beslutat att nuvarande behov av bostad ska ligga till grund för vår bedömning av bostadssökande.
Beskriv varför du är i behov av en bostad inom stiftelsen, och varför din nuvarande bostad inte tillfredställer de behov du har när det gäller en bra bostad på äldre dagar.

Ekonomiska, sociala och medicinska resurser kan avta med ålder och stiftelsen ser till det sammantagna behovet . Ingen övre åldersgräns finns, men den sökande ska ha intresse och förmåga att skapa nya relationer och delta i stiftelsens gemenskap.

Ditt behov av bostad ska vara aktuellt och inte något som eventuellt kan inträffa framöver. Om du tror att din ekonomiska och sociala situation, och ditt behov av bostad, kan komma att förändras radikalt om exempelvis fem år, så är det bättre att du återkommer när ditt behov kan dokumenteras.


Tillbaka till Nyheter