Vilka bor hos SIHM?

Du måste ha bott i Stockholms stad de senaste 5 åren och vara minst 65 år för att ha rätt att flytta till Stiftelsen. Ansökningarna prövas efter den sökandes behov. Dels behov av bostad, dels behov av den gemenskap som finns inom stiftelsen. Vi vänder oss till människor som saknar ekonomiska resurser att lösa sin bostadssituation på egen hand. Du kan alltså inte ha en förmögenhet eller goda inkomster om du söker bostad inom Stiftelsen.


Tillbaka till Nyheter