Programverksamhet

Vi har en programverksamhet för att främja gemenskap grannar emellan.

Det kan vara mötesplatser för många eller en mindre grupp, till exempel luciatåg, syn- och hörselseminarium och vårsalong.

För de hyresgäster som inte längre orkar eller önska delta i större samlingar ordnar stiftelsen andra aktiviteter som gör livet mer innehållsrikt och meningsfullt.


STIFTELSENS HÖSTPROGRAM 2018

Höstens seniorgympa!

Måndagar från den 27 augusti till den 3 december kl. 10-11.
Ledare: Berit Kronsjö
Plats: Pastellen, Igeldammsg. 6

Från Gustav III till vattensalamandrar i Kungliga Nationalstadsparken

Michael Karlsson, vår guide från årets vårutflykter, berättar och visar bilder.
Ett föredrag om hur kunglig historisk mark blev en unik grön lunga mitt i Stockholms stad. Michael berättar om djur, natur, historia, kungar, byggnader och sjöfart.

Torsdagen den 6 december klockan 14.00 i Pastellen på Igeldammsgatan 4 B.

 

Tårtbuffé för årets jubilarer

För er som under 2018 fyller ”jämna år” (75 , 80, 85, 90, 95 och 100 år) Inbjudan skickas ut.

 

Aktiviteter genom Hyresgäster i samverkan