Programverksamhet

Vi har en programverksamhet för att främja gemenskap grannar emellan.

Det kan vara mötesplatser för många eller en mindre grupp, till exempel luciatåg, syn- och hörselseminarium och vårsalong.

För de hyresgäster som inte längre orkar eller önska delta i större samlingar ordnar stiftelsen andra aktiviteter som gör livet mer innehållsrikt och meningsfullt.


STIFTELSENS HÖSTPROGRAM 2019

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt – en möjlighet att välja vem du vill ska sköta dina angelägenheter om du behöver hjälp i framtiden.

Ida Danielsson, jurist,  berättar vad en framtidsfullmakt är, hur den hanteras och vilket innehåll som är lämpligt.
Hon berör även vilken skillnad det är att få hjälp av en anhörig utan framtidsfullmakt och en man själv valt att ge fullmakt till.

–  Tisdagen den 10 september klockan 14.00 i Salongen på Vikingagatan 30

–  Torsdag den 19 september klockan 14.00 i Pastellen, Igeldammsgatan 4 B.

Det är viktigt att äta rätt för att må bra – Men vad ska jag äta?

Dietist Malin Forsblad från Stockholms Sjukhem berättar om kostens påverkan på hälsan.

Efteråt fortsätter vi gemenskapen med tipspromenad, förfriskningar, balansövningar och sällskapsspel för den som så önskar.

För stiftelsens hyresgäster från både Kungsholmen och Vasastan.

–  Tisdagen den 1 oktober klockan 14.00 i salongen på Vikingagatan 30

Höstens seniorgymnastik

Måndagar start den 2 september klockan 10 – 11

Ledare: Berit Kronsjö

Plats: Pastellen, Igeldammsgatan 6

Aktiviteter genom Hyresgäster i samverkan