Seminarium om förslaget till ny översiktsplan för Stockholm

Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad har redovisat ett förslag till ny översiktsplan.

En översiktsplan är ett dokument som varje kommun tar fram för att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Den ger vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

I denna framgår att Stockholms stad vill attrahera byggherrar och förbereder sig för att snabbt kunna ge klartecken till ett mycket omfattande nybyggande.

Det menar arrangörerna som nu bjuder in yrkesverksamma och andra intresserade till ett seminarium den 12 oktober i ABF-huset.

Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Samfundet S:t Erik, Stockholms naturskyddsförening, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research arrangerar gemensamt.

”Vi vill höra hur stadens politiker tänker sig kunna styra bebyggelsens utveckling samtidigt som viktiga natur-, kultur- och stadsmiljövärden bevaras och berikas.

Företrädare för stadsbyggnadsnämndens olika politiska partier kommer att besvara frågor från organisationerna och publiken. Vi får också veta varför just översiktsplanen spelar en så viktig roll för den politiska styrningen av stadens bebyggelseutveckling.”

När: Torsdag 12 oktober 2017, kl. 18.00-21.00
Var: Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Fri entré.

Begränsat antal platser. Anmälan till kansli@samfundetsterik.se eller 08-21 09 24.

http://samfundetsterik.se/aktiviteter/