Skötsel och service

Vid exempelvis stopp i avlopp, fel på kyl/frys, eller andra fel i din bostad ska du anmäla felet till oss.
Vi rekommenderar att du gör en skriftlig anmälan, klicka på länken till vänster så kommer du till formuläret.
Du kan också kontakta oss på expeditionen.

Lägenhetsunderhåll

Lägenhetsunderhåll – målning, tapetsering, golvbeläggning – sker i första hand när en ny hyresgäst flyttar in. Om du upplever att din lägenhet är i behov av underhåll ska du anmäla detta till expeditionen, fastighetsskötaren eller direktören.

skötsel och service

Stiftelsen installerar disk- och tvättmaskinsanslutningar med viss hyreshöjning som följd, och ansvarar därefter för löpande underhåll av installationen. Kontakta fastighetsskötaren i ditt område för ytterligare information.

Läs mer om fastighetsunderhåll

Hyresgästens ansvar

Dina skyldigheter och rättigheter som hyresgäst styrs av Hyreslagen, vilket också innebär att du är skyldig att vårda sin lägenhet. Mindre underhåll kan utföras på egen bekostnad, men kan leda till återställningsplikt när du flyttar. Vi eftersträvar en god samverkan med dig som hyresgäst, prata med oss när det gäller åtgärder i lägenheten så kan vi säkert komma överens.

Stiftelsen underhåller inte installationer som skett av hyresgästen utan stiftelsens medverkan, till exempel diskmaskinsanslutning.

Hyresgästen är vidare skadeståndsskyldig om en icke professionellt utförd installation leder till vattenskador eller liknande.

Kontakt

Arne Rosengren, fastighetsskötare, tel 08-650 36 59

Vid akuta ärenden utanför kontorstid, kontakta Fastighetsjouren, tel. 08-657 64 50.