Hyreslägenheter för stockholmare över 65 år

Är du äldre stockholmare i behov av en ny egen bostad?
Hos oss finns möjlighet att hyra lägenheter i våra fastigheter på Kungsholmen och i Vasastan.
Villkoren för att du ska kunna söka bostad hos oss är:

•    Du ska vara över 65 år
•    Du har varit mantalsskriven i Stockholms stad de senaste fem åren
•    Du har ett stort behov av en bostad
•    Du saknar ekonomiska resurser att lösa din bostadssituation på egen hand
•    Du önskar gemenskap med grannar i din egen ålder

Stiftelsen Isaak Hirschs Minne är ett ”trivselboende”, här bor äldre människor i egna lägenheter med möjlighet till gemenskap och olika aktiviteter.

Har du redan idag stora omvårdnadsbehov tror vi att du bör söka ett annat boende. Vi bedriver ingen egen sjukvård eller hemtjänst. Däremot hjälper vi dig att hantera vardagens problem. Till exempel att söka bostadstillägg, att hitta i sjukvården, få bra hjälpmedel och att använda dem rätt.

Vi ger också stöd till grupper av hyresgäster när det finns gemensamma behov som med fördel kan tillgodoses i grupp.

Relation viktigare än ålder

Det finns ingen övre åldersgräns för att söka bostad hos oss.
Men vi vill att våra blivande hyresgäster ska kunna flytta in i en vanlig hyresfastighet och ha kraft att bygga nya relationer. En stor del av tryggheten hör samman med gemenskapen grannar emellan.