Frågor & svar

Vanliga frågor och svar för dig som söker bostad inom SIHM. Klicka på frågorna för att läsa svaren.
Har du fler funderingar? Kontakta oss!

> Tillbaka till Sök bostad


Stiftelsen erbjuder bostäder till dig som inte har möjlighet att lösa din bostadsfråga på egen hand. Ekonomin är därför av stor betydelse. För den som har råd så finns seniorboenden där man kan köpa en bostadsrättslägenhet eller bo i en hyresrätt med högre hyra.

Vår styrelse har beslutat att nuvarande behov av bostad ska ligga till grund för vår bedömning av bostadssökande.
Beskriv varför du är i behov av en bostad inom stiftelsen, och varför din nuvarande bostad inte tillfredställer de behov du har när det gäller en bra bostad på äldre dagar.

Ekonomiska, sociala och medicinska resurser kan avta med ålder och stiftelsen ser till det sammantagna behovet . Ingen övre åldersgräns finns, men den sökande ska ha intresse och förmåga att skapa nya relationer och delta i stiftelsens gemenskap.

Ditt behov av bostad ska vara aktuellt och inte något som eventuellt kan inträffa framöver. Om du tror att din ekonomiska och sociala situation, och ditt behov av bostad, kan komma att förändras radikalt om exempelvis fem år, så är det bättre att du återkommer när ditt behov kan dokumenteras.

Stiftelsen ser till den sammantagna ekonomin när bostadsrätten eller fastigheten är såld.
Har du låg pension och måste sälja din bostadsrätt för att idag klara dina kostnader, så tittar vi på hur stora dina skulder är och om du kan ordna en mindre och billigare bostad med egna resurser.