Stiftelsen kompletterar samhällets utbud

Vårt uppdrag har sedan stiftelsens begynnelse gått ut på att komplettera samhällets utbud av bostäder och tjänster för äldre.

Vi kompletterar med våra 290 lägenheter marknadens utbud av bostäder till stockholmare som inte har nödvändiga resurser för att finna en lösning på egen hand. Vi vill också kunna komplettera samhällets utbud av gemensamma aktiviteter och mötesplatser.

Vad innebär detta att komplettera samhället i praktiken?
Om du har ett behov eller ett problem så börjar vi med att titta på vad som redan erbjuds från samhällets sida. Vi samtalar och undersöker olika möjligheter tillsammans. När alla sådana lösningar är uttömda och svårigheten eller behovet kvarstår, kan stiftelsen på ett eller annat sätt bidra med något som utgör ett komplement till samhället.

Några exempel:

Särskilda aktiviteter önskas inom stiftelsen.

Vi börjar alltid med att lyssna och samtala om önskemålet och funderar tillsammans om det finns något liknande i närheten utanför stiftelsen.
På Kungsholmen finns till exempel Friskis och Svettis och SATS. Men flera hyresgäster tyckte att det var bökigt att ta sig dit vintertid när det är kallt och halt. Då inrättade vi ”Isaaks minigym” inom stiftelsen, där en grupp hyresgäster tar ansvaret för denna enkla motionsmöjlighet på hemmaplan.

stiftelsen kompletterar
Stiftelsen ska komplettera samhället. Det fanns ett behov av gym på hemmaplan, därför ordnade vi det.

Svårt att få pengarna att räcka till hyran.

Om du inte har sökt bostadstillägg börjar vi med den ansökan. Om du har för mycket pengar för att få detta så kan inte heller stiftelsen bidra. Däremot kan vi i första hand – och om behovet är reellt – erbjuda en mindre och billigare lägenhet inom stiftelsen. Om du har bostadstillägg och problemen ändå kvarstår kan vi gemensamt söka andra bidragsmöjligheter. Om inte några sådana finns kan stiftelsen överväga bidrag.