STYRELSEN 2022

Ordförande

Generaldirektör Olle Wästberg
Olle Wästberg är Isaak Hirschs brors barnbarnsbarn.
Idag är Olle förutom ordförande i Stiftelsen Isaak Hirschs minne styrelseledamot i Raoul Wallenberg Academy, Sverige Amerika-Stiftelsen och AB Industricentralen. Han är medarbetare i Svenska Dagbladet och Corren samt har företaget Wästberg Communication AB.

Han har tidigare bland annat varit chef för informationsföretag, riksdagsledamot, statssekreterare, chefredaktör för Expressen, Sveriges generalkonsul i New York, generaldirektör för Svenska institutet, regeringens samordnare för Raoul Wallenberg 100 år samt ordförande i den statliga demokratiutredningen.

Ledamöter

Civilekonom Carl Hirsch, v.ordf.
Carl Hirsch är VD i AB Industricentralen, vilket är familjen Hirschs fastighetsbolag. Han är vidare grundare och partner i fastighetsbolaget Landsort Care, samt styrelseordförande i Nordic Trampoline Parks AB.
Tidigare har han bland annat varit direktör inom Rothschild Gruppen och Banque Paribas, samt VD på Banque Paribas Sverige AB. Han är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har en MBA från INSEAD.

Utredare Karin Ekdahl Wästberg
Karin Ekdahl Wästberg
 arbetar just nu med en statlig utredning (finansdepartementet) som heter Tillitsdelegationen. Hon ska ta fram förslag på hur styrningen av hälso- och sjukvård, omsorg och skola kan förbättras.
Hon har tidigare arbetat som chef på Äldreförvaltningen i Stockholm stad med ansvar för kompetensutvecklingsfrågor för medarbetare, kommunikation, forskning och innovationsfrågor med mera. En tid var hon tillförordnad äldredirektör.
Innan dess har hon arbetat som kanslichef i Stadshuset.

Konsult Göran Dahlstrand
Göran Dahlstrand har för närvarande styrelseuppdrag i Bostadsbolag och är ansvarig för ombyggnation av Högalidskyrkan. Han var tidigare VD för Hotellhem och politiker med inriktning på äldrepolitik. Göran är 68 år och bor på Södermalm. Gift och tre utflugna barn. Intresserad av digital delaktighet; att få fler äldre att intressera sig för och använda internet.

F. politisk sekreterare Cecilia Carpelan
Cecilia Carpelan är idag aktiv pensionär med volontäruppdrag. Hon har tidigare arbetat inom organisationsvärlden som handläggare och projektledare, främst inom intresseorganisationer för människor med funktionsnedsättning samt som politisk sekreterare/handläggare i Riksdagen och landstinget.

Ledamot av landstinget under många år med förtroendeuppdrag som bland annat ordförande för en sjukvårdsstyrelse, numera kommunalpolitiskt uppdrag som ledamot i stadsdelsnämnden i Skärholmen.

Jur. kand. Ulf Nilsson
Ulf Nilsson är partner i fastighetsbolaget Landsort Care, samt styrelseledamot i Oscar Properties AB (publ.).
Tidigare har han bland annat varit partner på Ernst & Young AB (numera EY), VD på fastighetsrådgivningsbolaget Savills Sweden AB och VD på det noterade fastighetsbolaget D. Carnegie & Co AB (numera Hembla). 

Överläkare Richard Skröder
Doktor Richard Skröder är verksam som överläkare i Stockholm. Han disputerade för medicine doktorsgraden på Karolinska Institutet 1997. Richard tjänstgör sedan flera decennier inom palliativ verksamhet med de svårast sjuka, inte minst cancersjukdom i slutskedet och med hemsjukvård. Förutom bred kunskap av symtomlindrande vård ser han betydelsen av mötet och samtalet med den behövande människan.

Jurist Caroline Szyber
Jurist som brinner för samhällsbygget och för bostads/byggfrågor. Utredare, rådgivare och fd riksdagsledamot.

Ledamot kommunfullmäktige Ann-Katrin Åslund
Ann-Katrin Åslund är kommunfullmäktigeledamot i Stockholms stad för liberalerna och är också partiets gruppledare och ledamot i äldrenämnden samt sitter i stiftelsen Äldrecentrums styrelse. Hon är också ledamot i styrelsen för Stockholms Hamn. Ann-Katrin har tidigare under många år varit 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen i Stockholms stad, ordförande I Spånga-Tensta stadsdelsnämnd och ledamot i socialnämnden. Hon har varit med och utarbetat äldreprogram för liberalerna på såväl lokal- som riksnivå och är aktiv som partiets talesperson i äldrefrågor i Stockholms stad.

Suppleanter

Konsult äldrefrågor Ewa Samuelsson
Ewa Samuelsson har flera styrelseuppdrag: hon är ordförande i Svenskt Demenscentrum och Blomsterfonden, och ledamot inom stiftelsen Unga Kvinnors Värn, Familjebostäder samt Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden.
Utbildad lärare och skolledare. Har arbetat 25 år i skolvärlden som mellanstadielärare och rektor. Har även arbetat som heltidspolitiker i 12 år, bland annat som äldreborgarråd och biträdande socialborgarråd.
Ewa har haft regeringens uppdrag som särskild utredare gällande bostäder för äldre.

Caroline Hirsch Berman
Caroline har arbetat inom H&M som projektledare och är en av grundarna till företaget Whenever.