STYRELSEN 2017

Ordförande
Generaldirektör Olle Wästberg. (Förordnande t o m 2020-12-31)

Ledamöter
F. politisk sekreterare Cecilia Carpelan (2018-12-31)

Konsult Göran Dahlstrand (2018-12-31)

Utredare Karin Ekdahl Wästberg ( 2018-12-31) 

Civilekonom Carl Hirsch, v.ordf. (2020-12-31)

Fastighetsjurist Tore Ljungkvist (2020-12-31)

Direktör Bo Sandberg (2020-12-31)

Överläkare Rickard Skröder (2020-12-31)

Ledamot kommunfullm. Ann-Katrin Åslund (2018-12-31)

Suppleanter

Konsult äldrefrågor Ewa Samuelsson (2018-12-31)