STYRELSEN 2018

Ordförande

Generaldirektör Olle Wästberg. (Förordnande t o m 2020-12-31)
Olle Wästberg är Isaak Hirschs brors barnbarnsbarn.
Idag är Olle förutom ordförande i Stiftelsen Isaak Hirschs minne styrelseledamot i Raoul Wallenberg Academy, Sverige Amerika-Stiftelsen och AB Industricentralen. Han är medarbetare i Svenska Dagbladet och Corren samt har företaget Wästberg Communication AB.

Han har tidigare bland annat varit chef för informationsföretag, riksdagsledamot, statssekreterare, chefredaktör för Expressen, Sveriges generalkonsul i New York, generaldirektör för Svenska institutet, regeringens samordnare för Raoul Wallenberg 100 år samt ordförande i den statliga demokratiutredningen.

Ledamöter

Civilekonom Carl Hirsch, v.ordf. (2020-12-31)
Carl Hirsch är VD i AB Industricentralen, vilket är familjen Hirsch fastighetsbolag. Han är vidare grundare och partner i fastighetsbolaget Landsort Care, samt styrelseordförande i Nordic Trampoline Parks AB. Tidigare har han bland annat varit direktör inom Rothschild Gruppen och Banque Paribas, samt VD på Banque Paribas Sverige AB. Han är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har en MBA från INSEAD.

Utredare Karin Ekdahl Wästberg ( 2018-12-31)
Karin Ekdahl Wästberg valdes in i styrelsen 2017. 
Idag arbetar hon med en statlig utredning (finansdepartementet) som heter Tillitsdelegationen. Hon ska ta fram förslag på hur styrningen av hälso- och sjukvård, omsorg och skola kan förbättras.
Hon har tidigare arbetat som chef på Äldreförvaltningen i Stockholm stad och ansvarade för kompetensutvecklingsfrågor för medarbetare, kommunikation, forskning och innovationsfrågor med mera. En tid var hon tillförordnad äldredirektör. Tidigare har hon arbetat som kanslichef i Stadshuset.

Konsult Göran Dahlstrand (2018-12-31)
Göran Dahlstrand har för närvarande styrelseuppdrag i Bostadsbolag och är ansvarig för ombyggnation av Högalidskyrkan. Han var tidigare VD för Hotellhem och politiker med inriktning på äldrepolitik. Göran 68 år, bor på Södermalm. Gift och tre utflugna barn. Intresserad av digital delaktighet, att få fler äldre att intressera sig för och använda internet.

Fastighetsjurist Tore Ljungkvist (2020-12-31)
Tore Ljungkvist är fastighetsjurist med hyresrättsliga frågor som specialitet. Han är också styrelseledamot i Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, och kyrkofullmäktig i Hedvig Eleonora församling där han är ledamot i församlingens fastighetsutskott. Tore har tidigare bland annat varit hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige och har också varit chefjurist och vice vd i Fastighetsägarna Stockholm.

F. politisk sekreterare Cecilia Carpelan (2018-12-31)

Direktör Bo Sandberg (2020-12-31)

Överläkare Rickard Skröder (2020-12-31)

Ledamot kommunfullm. Ann-Katrin Åslund (2018-12-31)

Suppleanter

Konsult äldrefrågor Ewa Samuelsson (2018-12-31)